Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1929-1930

1929.09.02. 1. ülés

Máv. villamosítási irodájának vezetőjét nevez­te ki. Mivel azonban az e kinevezésekre vonat­kozó miniszteri leiratok még nem érkeztek meg, nevezettek nem voltak felesküdtethetők és tan­székeik vezetését sem vették még át. Elnök azon­ban reméli, hogyugy ők, mint a rajzi és tervezési tanszékre már korábban kinevezett Sváb Gyula is a hivatali esküt még a legközelebbi ülés előtt letehetik. Tudomásul szolgál. 3./ Elnök Nagy Károlynak,-az 1. sz. középités- tani tanszék tanárának előterjesztésére javasolja, járuljon hozzá a tanács ahhoz, hogy a nevezett tan­szék mellé mér régebben kinevezett, de időközben a vallás - és közoktatásügyi miniszter ur által a Pázmány Péter-tudományegyetem gazdasági hivatalához ideiglenesen kirendelt Krompecher László tanársegéd munkakörének betöltésére egy egésznapos kisegitő tanársegédi állás terhére ideiglenes helyettesi mi­ké zdödőleg nőségben a folyó évi szeptembertől/Matula István szigorló épitész alkalmaztassák. A rektori tanác s a javaslat* hoz hozzájárul. 4./ A miniszter urnái való testületi tisz­♦ telgés időpontjáról elnök tájékozódni fog, s arról a rektori tanács tagjait majd értesiteni fogja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom