Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1917-1918

1917.09.01. 1. ülés

Jegyzőkönyv felvétetett Budapesten a m.kir. József-műegyetem rektori tanácsának 1917. szeptember 1.-én tartott s a ft tanév I. üléséről. __Jelen voltak: Dr. Kürschák József e.i.rektor, elnök, dr. Hültl Dezső, Schimanek Emil, dr.’sigmond Elek és d'r. Rad’os Gusztáv dé I í s * kánok, továbbá idr. Szarvasy Imre és Zelovich Kornél prodékánok. Jegyzett: Csorba Sándor titkár. 1. / Elnök megnyitván az ülést, üdvözli a rektori tanács tagjait. Majd meleg köszönetét mondván azért a támogatásért, amelyben őt az elmúlt tanév tisztikara részesitette, búcsúzik Czakó Adolf, dr. Szarvasy Imre és Zelovich Kor­nél dékán uraktól, akik tisztjüket dr. Hültl Dezső, dr.’Sigmond Elek cs-dr. Rados Gusztáv uraknak adták át. Végül kéri az új tisztikart,hogy működé­sében szivesen támogassák őt. 2. / Örömmel jelenti, hogy dr. Zielinski Szilárd műegyetemi ny.r.tanár úr az Orsz. Köz- épitési Tanács elnökévé neveztetett ki. A tanács nevében üdvözölte őt. 1450./1917. Örvendetes tudomásul szolgál. 3. / Jelenti, hogy a tanács nevében mély / * t * hódolattal üdvözölte József Főherceg ő Fensé­gét, akinek Ő Felsége a katonai Mária Terézia- rend középkeresztjét adományozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom