M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Osztály jegyzőkönyvei, 1938-1940

1939. május 8. (37-54)

Mechanikai technológiai tanszéknél Monostori Antal dr. Waigand Ferenc Gillemot László Parti István adjunktus w tanársegéd n III. Gépszerkezettani tanszéknél eőri Fintor Zoltán Bodnár László Török Sándor fizetéstelen Halmos Lásfcló adjunktus tanársegéd w M 1 évre 1 ti 1 !t 1 tt 2 évre 2 N 1 » 1 n Bánhidl Antal fizetéstelen tanársegéd helyére pedig Greschik Gyula oki, gépészmérnök fizetéste­len tanársegéddé 1 évre, Fizika tanszékénél Schmid Rezső dr. adjunktus 2 évre, Krekó Béla " 2 M Kemény János tanársegéd 1 M Gerő Loránd dr. " 1 " Doktorits István M 1 " Bozóky László dr. fizetéstelen M 1 Budó Ágoston dr. M " 1 * Villamos gépek tanszékénél Ferencz Imre Adjunktus 3 évre Urb&nek János dr. tanársegéd 2 " örley Dénes w 2 M Tóth Béla fizetéstelen tanársegéd helyére, aki utoljára az 1936/37. tanévre volt megválasztva a 21.008/1936.IV.vkm. sz. rendelettel és állása sem az 1937/38», sem az 1938/39. tanévben nem töltetett be, vitéz G o h é r Mihály ganz­gyári főmérnök fizetéstelen tanársegéddé, I. Gépszerkezettani tanszéknél /Schimanek Emil Trautsch Kálmán adjunktus 1 évre Korényi János fizetéstelen " 1 Schön László tanársegéd 1 jj Treer Mór Ferenc dr .fizetéstelen " , 1 Mezőgazdasági géptan! tanszéknél Tf^mm István dr. adjunktus 3 évre Kund Ede ” 3 M Bakó László tanársegéd 2 " Mezőgazdasági iparok tanszékénél Turner Miklós tanársegéd 1 évre Villamos müvek tanszékénél a távozó B i a c s Nándor adjunktus helyére Z á­b o r s z k y János oki. gépészmérnök, jutalomdijas

Next

/
Oldalképek
Tartalom