Budapesti Műszaki Egyetem - Egyetemi Értesítő, 1989

1989 / 7. szám

Svájc l/a. munkatervi pon t Keret: 3 fő Rappai András egy.tsegéd Műszer- és Méréstechnika Tsz. Időtartam: 9 hónap Téma: Mikroprocesszoros készülékek öntesztje és szervize. 2. l/a (FNSRS) munkatervi pon t Keret: 3 fő (6-6 hónap) Magyar Zoltán egy.tsegéd I.Épületgépészeti Tsz. Időtartam: 6 hónap Téma: Távhöhálózatok energetikai vizsgálata. Simonné dr. Sarkadi Livia tud.mtárs (Biokémiai és Élelmiszertech.Tsz.) Időtartam: 6 hónap Téma: A kvantitatív aminosav analízis új módszereinek tanulmányozása és alkalmazása. Márk Géza tud smts. Fizikai Intézet Időtartam: 6 hónap Téma: STM alkalmazás, műszerfejlesztés, számítógépes mérésvezérlés. 2.1/b. munkatervi pon t Keret: 6 hónap Dr. Megyeri Jenő egy.tan. Vasútépitési Tanszék Időtartam: 1 hónap Téma: A pálya-jármú rendszeren belül a vasúti pályák optimális műszaki­gazdasági kialakítása. Különleges vasútak optimális pályatervezése. Dr. Meggyes Attila egy.doc. Kalorikus Gépek Tsz. Időtartam: 1 hónap Téma: Hőerőgépek okozta légszennyezés, csökkentési lehetőségek elméleti és gyakorlati vizsgálata. Or.Sodor Lajos egy.doc. Ép.tört. és Elméleti Int. Időtartam: 2-4 hét Az Utazási Bizottság ülése után pályázatát visszavonta. Dr.Füle Miklós egy.tsegéd Környezetgazdaságtani Oszt. Időtartam: 1989.? szeptember Téma: A szennyezésből eredő károk mérésének módszerei. Környezetgazdasági ismeretek a mérnökképzésben. Svédország 2. munkatervi pon t Keret: 7 fő Dr. Kozák Miklós egy.tan. Vízgazd. és Vízépítési Int. Időtartam: • 2 hét Téma: Oktatási kérdések tanulmányozása Európában, a térítéses képzéshez és a reformtantervhez. Vízépítés, kapcsolatépítés. Dr.Kováts László Oezső tszéki mts. Építő- és Ag.mozg.Gépek Tsz. Időtartam: 2 hét Téma.-' Információ és tapasztalatszerzés, alkalmazási gyakorlat megismerése, számítógépes módszerek a hazai továbbfejlesztés érdekében. Frank Róza szaktájékoztató Központi Könyvtár Időtartam: 2 hét Téma: A műszaki egyetemeken folyó könyvtárhasználati oktatás módszerei, az alkalmazott segédeszközök. Az on-line kutatás oktatása. 4. munkatervi pon t Keret: 22 hónap, min 4 hónap/fő összesen 4-5 fő Dr. Ludmány András egy.adj. (Fizikai Kémia Tsz.) Időtartam: 6 hónap Téma: Szervetlen szorbensek és ioncserélök alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata atomerőművek egyes üzemviteli felacajtainak megoldásánál, valamint a szorbensek fizikai- kémiai tulajdonságának'tanulmányozása. Dr.Megyeri János egy.adj. Elektrotechn.Tsz. Időtartam: 6 hónap Téma: Teljesítményelektronikai áramköröket tartalmazó rendszerek mikroprocesszoros vezérlése, szabályozása. Tóth Tibor egy.tsegéd Hó- és Rendszertechnikai Int. Időtartam: 6 hónap Téma: Szennyvizek (elsösorben lakossági) hőhasznosítása távhörendszerek­nél. 5/a. munkatervi pon t Keret: 1 fő Kerese István egy.tsegéd Műszer- és Méréstechnika Tsz. Időtartam: 2 hét Téma: A Stockholmi Műszaki Főiskola oktatási és kutatási tevékenysége, különös tekintettel az elosztott számítógéprendszerekre. A Magyar Tudományos Akadémia állományában tudományos ösztöndíjasként dolgozik a Budapesti Műszaki Egyetemen: Amerikai Egyesült Államok Csűrök Tibor tud.öszt. Hó- és Rendszertechnikai Int. Időtartam: 5 hónán . Téma: Megbizhatóság meghatározásának, értékelésének módszerei, felhasználástervezésben, karbantartásszervezésben. Budapest, 1989.április 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom