Budapesti Műszaki Egyetem - Egyetemi Értesítő, 1988

1988 / 15. szám

KIUTAZÁSOK ORSZÁG NÉV BEOSZTÁS MUNKAHELY HOVA UTAZOTT (VÁROS,INTÉZMÉNY) KÖLTSÉGVISELŐ UTAZÁS CÉLJA ktTTÖL­MEDOIG Jjcpszlávia Lerryelorezág Nacy-Britamia t62K Ct. Tatács János Or. Fórián Istvái Kerese István Q\ Zácbr Mihály Qr. BazsTci István Mihály Sáncbr Ct. tová< Béla Salgó András NX toióiia Olaszország egy.cfcjcaB ecy.adjrktLE egy.taérsBgéd Gójipari Tech.Tsz. Gépipari Tech.Tsz. Mjsrer és Máréstech.Tsz. egy.tanár, int.ig. Ép.tört. Qnéleti Int. egy.cbcens.tszv. egy.taTársegid erjí.adjjlctLE Mikretellámj Hírtech.Tsz. Mikrctullámj HirtDch.Tsz. Maögazd.Kán.Tech. Tsz. ecy.adjrktLG Birten. és ÉleLn.tHh.Tsz. Zágráb Zágráb Abvi Sad Taron Edirbaroucji Edirtxrajch Levectulire fcading GTE GTE EK-fogadó Kiutazó at aE4dLtt.+Soras EDkiutazó at.fogadú Zágrábi öszi vásár IX.11-15. Zájráai öszi vásár IX.11-15. Tarulnányút IX.19-23. Részvétel kongresszuson IX.11-16. Qfiadás tartása konferencián IX.11-16. Előadás tartása konferencián IX.11-30. Tarulranyét 198B.IX.15 19B9.VII.il Előadás tartása konferencián IX.19-23. Or. Csamiczky László egy.atfjrküs Általáros Gecdézia Tsz. Mirhán frE-KXE Részvétel kmferdcián IX.12-17. Ct. Bacer Ferde egy.dooETs MTAI tegjretorg kÁTRAEX Mjszaki bejárás IX. 14-17. Ct. Better László ecy.adjLrktE Ml AI Rogrihurg MÁTR5EX Mjszaki bejárás IX.14-17. Ct. Sóctar Alajos egy.dactn5 Ép.tört. és EJ/n.Intézet Knctm Facpdkkiutazö Előadás tartása krnferdciáj DÍ.Ü3-12. Ct. Szenthe János egy.tanár GeoiEtrai Tsz. ftijnhurg Kiutazó Előadás tartása konferencián IX.18-24. Ct. Tóth Lajos egy.dactns Gtjjipari Tech. Tsz. Gaimisdn Partcrkircföi SMj«kkrtazó Előadás tartása konferencián IX.19-23. Ct. Hafer Miklós egy.taór.tszv. tóizépulettEnezési Tsz. Essen EMjjkiutazó Részvétel konferencián IX.20-29. Ct. Naszticzius Zoltán egy.daotTE Fizikai Intézet Maitjurgi Emir» Egyeton Marpiivó fél Mrkavállalás IX.15-X.18. Gerdcsö" Attiláné előad5 Fizikai Intézet KaiöurgL Fülqp Egye tan Mj^u'vó fél Mjtevállalás IX.15-X.18, Or. Szabó István egy.adjnktiE Építérkivitelezési Tsz. Lipcse at Részvétel konferencián IX.13-16. tt. Fülip Sándar egy-aUjnktiE Eldctrcnikai Tech. Tsz. Berlin NM " Taiilmónyút IX. 12-17. Harsányi Góatr egy.adjxktus Qdctronikai Tech. Tsz. Berlin NM Tanjlnányút IX.12-17. Csikós Gáxx tud.snts MTAI Magdturg GTE Előadás tartása konferecián IX.05-09. Ct. Rizy Oliver ecy. tanár Vizgódk jTsz. Orezcö attfarpdó Qóadás tartása konferencián IX.19-23. Dr. Páaai László ecy.toiér.tezv. Vi2gipck Tsz. ttezeb 9t»fogró Qóadis tartása konferenciái IX.19-23. Ct. kferosfalvi János egy.duuu b Gépszerkezettani Intézet Berlin at Részvétel knfera-ciái IX.20-23. Ct. Faikas János etj'.tanár Góagyát LfctuU i ulógai Tsz. Lipcse GTE Részvétel kenfere cián IX.15-16. Or. Tamai Géza egy .chons KISZÍ Sinaia at Részvétel szekértői ta écrkozásii i IX.13-17. Ct. Patádi Ferenc egy.aójtrkliE KISZÍ Sinaia at Részvétel szakértői tanácd<nzáscn DC.13-17. Ct. Rácz Gáxr egy.actjrktus KISZÍ Sinaia at Részvétel szakértői tanádtezáson IX.13-17. Ct. Filenrn Józsefi é egy. ü. juj u Mászaki tech.Tsz. Udine IFTO Részvétel rendezvényon IX.10-17. Ct. Gálcs Miklós tud. fonts. Ásvány éá Földtani Tsz. Bolsaro ÉFGÉP Tárgyalásck IX.14-16. Ot. Gacez Tanás ecy.aójrktLs JGI Milano OtB Részvétel konferencián IX.19-23. Ct. Hnyár Mátyás egy.docers VillaroB^öc Tsz. Pisa at+kiutazó El óriás tartása konferencián IX.10-15. Ct. Kiss Iván ÍQ3ZQató-h. Mii Lktovátkóaző Intézet \telenoe KTE Tapasztalatcsere IX.19-22. Ct. Krisch Ereő ecy.duujb VillarnosgápEk Tsz. < Pisa at tnKA Részvétel konferaxián IX.11-15. Malnár Tauás egy.taiáraegád VUlarosg^dc Tsz. Pisa at+Saros»kiut. Qőadas tartasa konferenciái IX.09-14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom