M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1947. október 1. (91-99)

8. ban nem volt felvehető. Osztály a kérést nem teljesíti, p./ Dénesi Ödön III.é.épitészmérnökhallgató kéri, hogy <kz előtanulmányi rendben megkívánt tanulmányi eredmény nélkül beiratkoz­hassak a IV. évfolyamra. Kérését azzal okolja meg,hogy a háborús események miatt tanulmányait nőm tudta rendesen végezni és I.szigor­latát -letenni. Osztály úgy határoz,hogy tegye le a szükséges vizsgáit és az I.szigort latot és ha ezeket megtette, kérje ujből a IV*évre való beiratkozás engedélyezését. £f/ Jelentem, hogy az alább felsorolt hallgatók maga­sabb évfolyamra való beiratkozási engedélyt kértek azzal, hogy az előtanulmányi rend szempontjából még hiányzó vizsgákat később tehes- áék le. Szalay Gábor kérése teljesíthető. Vizsgája végső ter­minusa e hó 7. deli 1 óra. Koppány Nándor kérése nem teljesíthető. Jávor István kérése nem teljesíthető. ifj. Sipos István kérése teljesíthető, vizsgájának végső terminusa e hó 7.,déli 1 óra.- Bodor /lmos kérése nem teljesíthető. Rudnyánszky Pál kérése nem teljesíthető. Rosenhoffer Jenő kérése nem teljesíthető. Bokor Sándor kérése nem teljesíthető. uUgányi Erzsébet kérése nem teljesíthető. Ferenczy Károly kérése nem teljesíthető, folyamod­ványában levő tények nem fedik a valóságot. /Fekvő beteg volt,holott

Next

/
Oldalképek
Tartalom