M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1947. március 19. (37-41)

3. ken a II.,III.se 3V.éves tárgyakból hogyan áll. c/ bipoa István I?« éves építősaaámökhali^-.t5 a potíalóvben hallatott ” Vas és vasbetonszerkezetek* oiimi tantárgy félévvégi aláírá­sának er^délye zését kéri. lir. Csonka Fái ny.r.tanár javaslata alapján az Osztály döntése az, bogy az aláírás pótlólag rae^dható. d/ Ózirapkovics !íátyás czig. épitésznéittSkhallhaté a aag- Bzür.tetelu IX.félév tantárgyaiból díjtalan 1 elv ételi vizsgák engedélye­zését kéri. - Kérését azzal okoIjr meg, hogy 1941-ben, az akkor meg ér­vényben volt. IX., félévre beiratkozott ugyan, de közbejött katonai szol­gálata, rmjd orosz hadifogságba került ae miatt lehallgatni ueui tuiiv-a. Kés óbb pedig a IX., félév megszűnése miatt rw*n tudta, ennek a félévnek a tárgyait lehallgatni. Osztály úgy határoz,hogy kérése teljesítheti, de csak azokból a IX. tárgyakuól, ar^lyek a 3MM*szemesz­terben in szerepelnek. e/ Vecoei András II.éves ép 1 téozmémökha llgx16 kori, hogy az 1946/4?. tanév 1. félévére utólag te iratkozhatnék. - Kórósát az­zal okolja weg, hogy súlyos agyagi helyzete miatt beiratkozni nemtudott az e lóad .a ok at azonban szorgalmasan látogatta. Kérése teljeslthotó. f/ Kanr Károly Ill.évee építésarámókhall^ité Alkalim- zott szilárdságtanból utóvizsga engedély wadását kéri. Kinhogy csak két tárgyból van

Next

/
Oldalképek
Tartalom