M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1947. október 1. (91-99)

9 vizsgázott. Papp Dezső kérése nem teljesíthető. Deutsch .írva kérése nem teljesíthető. 3./ Jelenti, hogy a Műegyetem Tanácsa a f.hó 18-án tartott ülésén helyiségrendezői bizottság újra való felállítását határoz­ta el, s ezzel kapcsolatosan a rektor ur kéri, hogy egyes osztá­lyok, egyes tagot küldjenek ki ebbe a bizottságba. A bizottsági tagok tagsága 3 évre szól. Osztály dr. ösonka Pál ay.r.tanárt bizottsági tagnak választja. 4./ Jelenti, hogy az uj tanév kezdetével szükségessé vált a többletmunkát végző segódtanerők jutalmazása céljából a múlt tanévben készült névjegyzék újbóli megállapítása. Osztály az alábbiakat jelöli kü- löndijazásrai Vett stein János ts..............30 Ft T omory László adj................60 ” lí agner részié ts..................60 ” G yorgyfi Gábor ts................50 " ú Dr.Üardos György adj........30 " Sz abd Tibor kis.ts............50” i íj.íotsis Iván ts..............50 ” S zabó V rpád ts......................50 ” Sallay Imre ts......................50 ” kezesen MBŰ 71. MJ ny.r. tanárok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom