Magyar József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-1950

1948. szeptember 9. (218-226)

I f * j/ Kress János ulrafelvét 14t kori a III.évfo­lyamra. A" clr-* /t évfolyamot az 1943/43. és az 1943/4“.tanévben hall­P tta le. Tanulmányait részben katonai s olgälat,részben nehéz anyagi rfilmén ei miatt szakította félbe. A tanulmányi bizottság véleménye szerint az 5. félévre beiratkozhat. Előtanulmányi hiány* nincs. 6. W Burián Mikién ulrafelvételét 1b ezzel kapcso­latosan tanulmányi rendjének íitásit kéri. Felvamodé be volt ■ iratkozva nz 1941/4 M. I-II., az 1942/43. I—IX én az 1943/44.tanév I-IX.félévére. Tanulmányait a háborús események,féle- ■ há&lfogeág ’iatt szakította meg. F.é. június babában tirt vissza eresz fo ;ságoól. A tanulmányi bizottság vlleméuye szerint a lehall gatott tárgyak és félévek érvényesek. Az előirt «lőtanulmányok hiánya miatt azonban a Iti.évfolyam első félévében, csak-as Alapozás c. tárgyat vehoti fel. így leghelyesebb . ha a III.évfolyamra csasaz 1949,450. t névben iratkozik be és az időt elmaradt utóvizsgáira és si I.szigor­latának letételére fordítja. 3/ dyanaatl Ambru nagykőrösi lakos beiratkozási engedélyt kér az I.évfolyamra. Folyamodót áz osztály a múlt tanév ele­jén k3.ü egyesített pont szálaméi felvette az I.évfolyamra, közbejött anyagi nehézségei miatt a beiratkozási joggal élni nem tudott, s most ennek érvényesítését kériya folyó tanévre. At tanulmányi bizottság v int kérése telj i helő. m/ Malőr iiorbert bp.lakos felvitelét kéri az I. évfolyamra* Folyamodó a múlt tanév elejin sikeres felvételi vizsgát tett, azonban anyagi kSrUlmínyei miatt nőm tudott beiratkozni. A tanulmányi bizottság véleménye szerint múlt 4vl felvétele a folyó évre érvényesíthető. ű/ Dr.Tárnok István bp.lakos»ügyvéd ujrafelvé­telét kéri a II.évfolyamra* Folyamodó az 1915/17. tanévben hallgatta le as 1.félévet. Beiratkozott az 1917/18.tanév 1. fi lévőre is,de aláírást nem szerzett. Fikeres vizsgaeredménye van az Ábrázoló geometria. Kémia, Kajz is a Mechanika • I.f. c. tárgyakból. A tanulmányi bízotté/.* v'loménye szerint az elő­meneteli legyei beszámításóval & ti.évfolyamra felvehető, további tanul mááyei folyamán e jogi és ewtdasári tárgyak felvétele és vizsgája alól mentesül. I Ma ..ne'pités tanból szäkslgefi pótlásokat az illetéket traszók szabja meg. m)

Next

/
Oldalképek
Tartalom