Magyar József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-1950

1947. március 21. (53-63)

4. a határozatot hozza, hogy az ilye?v * megbízások csak egy évre szólhatnak. 6./ Jelenti, hogy a vallás-és közoktatásügyi minisztéri­um 1947.évi január hó 1-től kezdődően azon egyetemi segédtansrők részé­re, akik a szorosan vett tanszéki munkán felül olyan tudományos jelle­gű többletmunkát végeztek,amely munkájúkért anyagi ellenszolgáltatás­hoz nem juthattak, külön dijat állapított meg. E címen a Mérnöki és Épí­tészmérnöki Kart havonta 1000 forint, a Mérnöki Osztályt pedig ebből az összegből kari határozat alapján 520 forint illeti meg. Határoze/tot kér arra vonatkozóan,hogy a január hónapra rendelkezésre álló 520 forintból kik kapjanak díjazást. Az alábbi bejelentések érkeztek: Januárra. Geodézia tanszék Hídépítés tan I.tanszék Hidépitéstan II " Kísérleti fizika " Matematika " Mechanika ” üt-vasut-és közi. " Vasútépítés és földmüv. Vizépitéstan I. tanszék Vizépitéstan II. " Megás ép it és tan " Sárdy János Cholnoky Tamás Khloyber Walter dr.Valatin János Körmendy István Kosival! •‘■'erene Glass i&más Kaloner Árpád Bozóky Károly Lönkei Tibor Nagy B. Zoltán tanársegéd N H M adjunktus tanársegéd adjunktus tanársegéd. Februárra. Geodézia tanszék Hidépitéstan I.tanszék Hidépitéstan II. " Kísérleti fizika " Matematika " Mechanika " üt-,vasút-és közi. ■ Vasútépítés ás fölöm. Vizépitéstan I. tanszék Vizépitéstan II. Magasépitéstan " Jani oándor tanársegéd Nemes Szilárd " Telekes György " dr.Valatin János " Körrrö ndy Is tv án " Gyenes Gyula " Babartzy Felicián " Szilvágyi Imre adjunktus Bakosa Géza tanársegéd Osztály úgy határoz,hogy az ösz- szegeket a dékán állapítja meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom