M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki és Építészmérnöki Kar tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1949. június 10. (337-348)

A tanszéki előterjesztések alapján r következő segédtanerőket ter­jesztette fel: I. Ui állásokrara. dr.Boros János, köz épisk.tanár, Kísérleti fizika. VIII.adjunktus L’Auné Ötté, oki.mérnök,Geodézia " " Földeák Árpád. " , II.sz.Hidépitéstan " " Bakoss Géza, " k , Üt-,vasút £s közlekedés " " » Bozóky-dzeszloh Károly, oki.mérnök, I,sz.Vizépité tan " " Rlmnar János, oki.építészmérnök, III. Ipdlettervezés Bretz Gyula, " . , Alkalmazott szil-rds." " k Vákár ibor, ” , Városépitéstan " " Biczó T':aás " , 5a jz * " " Bgyed Zoltán, " , Általános építészet " " Szilvás! Arpads középisk.tanár, Kísérleti fizika, IX. tanársegéd Pfa^f Lajós,oki.mérnök , Vasútépítés és földművek, Hanké Zoltán, " , Il.sz.Vizépitéstan , Karkus István, - , , Fröschl Károly." építészmérnök,dpiiletszerkezettan, Harasta Siklás, T' ■ . •IlI.Mlettervea'Ss, Gesztelyi Ernő, IV.á.bölcsész, I. z.matematika, egésznapos démonét.X Falud! Zoltán,szig.gépészhallg., Kísérleti fiz. Puhr Lajos , " , Ábrázoló mértan " " Tauazig Géza,IV.é.mérnökbálig., I.sz.Hidépitestan Träger Herbert, " , . " ' " , Buóoz Tibor , " , Ut-vasut és közi. Horváti! Béla szig.épitészhallg. ,Tpületszerkezettan Csorba MaánueZ^lV.á. " ,11. épülettervezés Mentes -ndre, " " , Alkalmazott szilárds. Bakonyi Dozso, szig. " , Városépitéstan ” " Merényi *erono, " " , Általános építészet " " Gabos uyörgy ,IV.é.mérnökhallg., Geodézia félnapos " Lás lé Sánaor, oki.mérnök, Geodézia, " " Lipt'k János, " , II.Hidépltéatan Guoth Eéla, " , f Dómján Jenő, " , Vasútépítés és földra. Fbkete yor y , Torbik >r nő, szig.gépészhallg. , I .laterna, ti ke, Szabó László,szig.méniökhalíra. , I.sz.Vizépitlsta-i " " < x'~V ífl.^iuáííIőókibllölf1fÍl^f6ivllÁ lelszabadult roraí^íffilokra. Szilvágyi Imre.oki.mérnök , Vasútépítés és földra., VIII.adjunktus Dr.Bernolák Káiraán,középisk.tpnár, Kísérleti fizika, IX.tanársegéd Horváth Kálmán, oki.mérnök, Geodézia. Loidin Henrik, oki.mérnök, II.sz.Hidépitéstan, Rsis László* " . üt,-vasút és közi. , Czinkótzky István." , I.sz.Vi-épltéstan .. Sajó Gyula,oki. 'raíf/iparraüv., Rsjz, Langmár József, azig.mérnökhallg.. I.sz.Vizéraítért^gés »napos aemonéi Bözsöny Dénes,ÍV.é.mérnökhallg., TI. sz. " , Havad Zoltén,szig.épitészhallg.,Alkaira.szilárds. , öohönyey J nos, IV. " , Rajz , ” * Kósa :iborr varav Janosek Román,szig.mérnhallgatők.Ábrázoló mértan, félnapos demonstr. Minthogy^az idő, rövidsége .miatt az..előterjesztés két az előzetes kari határozat kikérése végett körözni már nőm ..ehetett, most kéri 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom