M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki és Építészmérnöki Kar tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1948. június 25. (232-251)

6 I. sz. Vizéult-ístan Folytatólag u.a. a fizetési osztályba. Salamin Pál VlII.f.o. adjunktus Bozóky-Szeszich Károly IX*f.o.tanársegéd Papházv Zsolt " " dr.Bogárdi János f é ln&posxdewoa:-1 rá tor Lamgmár József " " " II. sg* Vlzéuitéstan Folytatólag u.a. a fizetési osztályba. Thoma József IX.f.o. tanársegéd Kovács György " " olgóizber. : Böröc* Imre eddigi IX.f.o. tanársegédet VlII.f.o. adjunktussá Györke Olivér oki.mérnök, egésznapos demo strá or Lenkey Tibor volt félnapos demonstrátort fizetéstelen adjunktussá jfoltéssmérnökl osztály. Alkalmafcott szllárlelgtan. Fo^tatólag u.a. a fizetési osztályba. Somogyi László VII.f.o. adäu&ktus Pelikán József VIII. tanársegéd és fizetéstől n adjunktus ,Váss ándre VIII. GyÖrgyfi Gábor IX.f.o. w elsóizben: dr.mészáros László okl.épiilszmérnök,fizetéstel3n adjunktus Ápltéatörténeti tanszék. Folytatólag magasabb f.o.-ba. dr.Kardos György e digi VlII.f.o. adjunktust VII.f.o. adjunktussá .. Folytatólag u.a. a fizetési osztályba. Dümnerling don VIII .f.o.adjunktus Rajki István IX. " tanársegéd Tantoc Ferenc félnapos demonstrátor I. 32. ■pillotszcrkezettan. Folytatólag u.a. a fizetési osztályba. Messinner Géza IX.f.o. tanársegéd Farkasdi Zoltán " Fröschl Károly félnapos demonstrátor II. gs.Kaiiletssorkozettg.il. Minthogy a volt I.sz. .pitészettorténeti tanszékem rendszer;sitett segéd tanerői $11ásokát az osztály áthelyezte az ápitéstörtineti tanszékhez,^ II. sz,. Jpületszerkezettani tanszék segédtanerői állásaira nézve csak ak­Wsoát migWa*- 3Í ’ 82 °3Z lj' 8 jÖTÖ ksltsáe™«8re kárt @)

Next

/
Oldalképek
Tartalom