M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki és Építészmérnöki Kar tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1947. június 24. (111-125)

II»bz» Jjíilettervezésl tanszék: Folytatólag u.a. a izetési osztályba: a/ Tomory László VlII.f.o. adjunktus, Wettstein János IX.f.o.tanársegéd, Krassól Virgil félnapos kisegitó tanársegéd,fizetDa­teien adjunktus, Elsóizben: b/ Bcrosnyay ?ál okl.ápitSszmérnököt fizetéstelen tanársegéddé, addig is,amig részére uj félnapos kisegitó ta­nársegédi állás engedélyeztetik*. III»sz. Tjülottervezésl tanszék: Folytatólag u.a. a fizetési osztályba: Wagner László VIII.f.o. tanársegéd, Vákár Tibor félnapos kisegitó tanársegéd szabadkézi raizi tanszék: Folytatólag u.a. a izetési osztályba: Biczó Tamás IX.f.o. tanársegéd, Arató János egésznapos kisogitó tanársegéd, A tanszék kér még egy egésznapos kisegitó tanársegédi állást azzal a megokolással, bogy Tantos Ferenc félnapos kise­gitó tanársegéd, aki dr. Rados Jenó ny.r.tanár engedélyével a ij.sz. építészettörténeti tanszék helyett a Szabadkézi rajzi tan­széken dolgozott, a jövó tanévben a II.sz. építészettörténeti tanszéken kell szolgálatot teljesítsen. Városáéité3tanl tanszék: Folytatólag u.a. a fizetési osztályba. Jankovich István IX.f.o. tanársegéd, Szabó Tibor félnapot kisegitó tanársegéd, Vákár Tibor félnapos kisegitó taáársegéd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom