M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Kar jegyzőkönyvei, 1938-1944

1939. május 12. (38-54)

Fizika tanszékénél /Pogány Béla dr./ Schmid Rezső dr. Krekó Béla Kemény János Ger5 Lorénd dr. Doktorlts István Bozóky László dr. fizetéstelen Budó Ágoston dr, " adjunktus 2 évre » 2 " tanársegéd 1 w *» 1 ” M 1 M M n *» *» i « I. Gépszerkezettani tanszéknél /Sohimanek ^mll/ Trautseh Kálmán adjunktus 1 évre Korényl János fizetéstelen *" i " Schön László tanársegéd 1 " Treer Mór Ferenc dr. fizetéstelen " l " Mezőgazdasági géptanl tanszéknél /Szabó Gusztáv dr./ TlAmm István dr. adjunktus 3 évre Kúnd Ede n 3 ” Bakó László tanársegéd 2 " Mezőgazdasági Iparok tanszékénél /Vajda Ödön/ Turner Miklós tanársegéd 1 évre Villamos müvek tanszékénél /vitéz Verebéig László/ a távozó Blaos Nándor adjunktus helyére Záborszky János oki. gépészmérnök, jutalomdljaa tanársegéd adjunktussá 1 évre, Záborszky János jutalomdljas tanársegéd helyére pedig rendes X. f.o. tanársegéddé Kovács István szigorlógépészmérnök — aid. I. és II. szigorlatát jeles eredménnyel tette le, III. szigorlatát pe­dig juniue hóban szándékozik letenni, úgy hogy a kinevezés idejére minden valószínűség szerint már okleveles gépészmérnök lesz — választassanak meg. Vegyészmérnöki osztályt Általános kémia tanszékénél /Varga József dr./ Bencszur Lajos tanársegéd 1 évre Kérr^al fizika tanszékénél /Réray-Szabó István dr./ Kajdacsi Ferenc tanársegéd 1 évre a távozó Poll György dr. helyére Sasvári Kálmán drt oki. középiskolai tanár, az adjunktusi elmet pedig Kajdacsi Ferenc kapja meg;

Next

/
Oldalképek
Tartalom