A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1989-1990 és 1990-1991, 2. kötet

Nyomtatásban megjelent művek

1066. KEMÉNY ÁGNES - VARGA JÁNOS - KÁRPÁTI MÁRIA - LÁSZTITY RADOMÍR - GYÖREY- NÉ VADON ERIKA - KORÁNYI PÁL: Separation of cereal and vegetable seed proteins by gelelectrophoresis. = Journal of Planar Chromatography, 2.1989.368-373.p. 1067. KEMÉNY SÁNDOR - BALOG GYÖRGY - RADNAI GYÖRGY - SAWINSKY JÁNOS - RE- ZESSY GÁBOR: An improved quasilattice expression for liquid phase order-disorder. = Flu­id Phase Equilibria, 54.1990.247-275.p. 1068. KEMÉNY SÁNDOR - CHIKÁNY GÁBOR - THURY ÉVA - LÁNG PÉTER - MIKLÓS DO­ROTTYA: Data treatment from the laboratory to industry. = Pure Applied Chemistry, 61. 1989.6.33-40.p. 1069. KEMÉNY SÁNDOR - DEÁK ANDRÁS: Mérések tervezése és eredmények értékelése.- Bp.: Műszaki Kvk., 1990.365p. 1070. KEMÉNY SÁNDORNÉ - EMBERNÉ KÁRPÁTI MÁRIA - VARGA JÁNOS - GYÖREYNÉ VA­DON ERIKA: Gabona- és zöldségmagvak fehérjéinek gólelektroforézlse. == Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában: 2. Tudományos Találkozó, 1989, Budapest: Előadások kivonatai. 2.köt - Bp.: MVSZ: MTA [stb.],1989.857.p. 1071. KEMÉNY SÁNDOR - THURY ÉVA - MANCZINGER JÓZSEF: Paraméterbecslés gőz-folya­dék egyensúlyi adatokból. = Magyar Kémiai Folyóirat, 95.1989.7-8.296-308.p. 1072. KENESSEY GÁBOR: Átmenetifém-szulfáthidrátok diolokkal alkotott komplexeinek előállí­tása és vizsgálata. == Kémiai előadói napok: Előadásvázlatok: XIII. Tudományos Szimpózi­um- Szeged, 1990 - Szeged: MKE Ifjú Kémikusok Köre,1990. [Lapszám nélkül.jp. 1073. KEÖMLEY GÁBOR: Continouing engineering education for foreigners at the Technical Uni­versity of Budapest. == Proceedings of the Fourth World Conference on Continouing Engine­ering Education.- Peking, 1989 - Peking: Science Press, 1989.137-141 .p. 1074. KEREKES ÁGNES(SZERK.) - NEUWIRTH GÁBOR(SZERK): A felsőoktatás felvételi rend­je, 1990.- Bp.: Műv.Közokt.Min., 1990.171 p. 1075. KEREKES ÁGNES(SZERK.) - NEUWIRTH GÁBOR(SZERK.): Felsőoktatási felvételi tájé­koztató, 1991..- Bp.: Műv.Közokt.Min., 1990.459p. 1076. KEREKESÁGNES(SZERK.)- NEUWIRTHGÁBOR(SZERK.): Középiskolák felvételi vizs­gaeredményei a felsőoktatási intézményekben, 1990.- Bp.: Orsz.Felsőokt.Felvétell Iroda, 1990.335p. 1077. KEREKES SÁNDOR - SZLÁVIK JÁNOS: Anyaggazdálkodás, környezetgazdálkodás.: Mit kezdjünk a veszélyes hulladékokkal?. = Anyaggazdálkodás és Raktárgazdálkodás, 28. 1990.9.9-13.p. 1078. KEREKES SÁNDOR - SZLÁVIK JÁNOS: Gazdasági útkeresés, környezetvédelmi straté­giák.- Szerk. Sághy Gáborné, Bp.: Közgazdasági, 1989.172p. 1079. KEREPESI KATALIN: Magyarországi telephelyű vegyesvállalatok hatékonysága : elvárá­sok és realitások.== Gazdasági, műszaki fejlődés és a döntési mechanizmusok. Szerk. Gidai Erzsébet, Bp.: MSZMP KBTársadalomtud.lnt., 1989.170-280.p. (Műhelytanulmányok, 1080. KERESE ISTVÁN - DOBROWIECKI TADEUSZ - TILLY KÁROLY - VADÁSZ BALÁZS - PATAK I BÉLA - GYÖNGY LÁSZLÓ: Szakértői keretrendszer valós-idejű folyamatfelügye­leti alkalmazásokra. == Mechatronlnfo ’90 - Kecskemét, 1990.- Bp.: Informatik, 1990. 428- 441 p. 71

Next

/
Oldalképek
Tartalom