A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1989-1990 és 1990-1991, 2. kötet

Nem publikált előadások

2866. 2867. 2868 2869. 2870. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875. 2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2881. KEGLEVICH GYÖRGY -PETNEHÁZY IMRE -TŐKE LÁSZLÓ: The formation of phosp- hacycloheptatrienes In ring enlargement reaction . == 11th International Conference on Phosphorus Chemistry. Tallin, 1989. Academy of Sciences of the USSR [etc] KEGLEVICH GYÖRGY - TŐKE LÁSZLÓ - ANDROSITS BEÁTA - BRLIK JÁNOS - PETNE­HÁZY IMRE: The synthesis of 6-membered phosphorus heterocycles from phospholene oxides through their adducts with dlchlorcarbene. == 10th Symposium on the Chemistry of Heterocyclic Compounds. Kosice, 1990. Slovak Chemical Society KEGLEVICH GYÖRGY - TŐKE LÁSZLÓ - JANKE FRANK - SZÖLLŐSY ÁRON - TÓTH GÁBOR: Rlngenlargement of 3-phospholenes by two carbon atoms. == 10thSymposlumon the Chemistry of Heterocyclic Compounds. Kosice, 1990. Slovak Chemical Society KEGLEVICH GYÖRGY - TŐKE LÁSZLÓ - KÁLMÁN ALAJOS - FÜLÖP VILMOS: Stereoc hemlcal aspects of the addition of dlchlorcarbene to 3-phospholenes: Experimental data on the mechanism of the ring opening. -- 10th Symposium on the Chemistry of Heterocyclic Compounds. Kosice, 1990. Slovak Chemical Society KEISZ ISTVÁN - DOROZSMAI KÁROLY: Rugalmas daruütközők vizsgálata. == Tanszéki konferencia. Budapest, 1989. BME Építő- és Anyagmozgató Gépek Tanszék KEMÉNY ÁGNES - VARGA JÁNOS - EMBERNÉ KÁRPÁTI MÁRIA - SZENTPÉTERY ZSOLT: Néhány búzafajta beltartalml értékének változása a szemképződés Időszakában. == KÉKI Kollokvium. Budapest, 1989. Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet [stb ] KEMÉNY SÁNDOR: An engineering approach to data treatment In phase equilibria. == Binz, 1989. Chemical Society of the GDR KEMÉNY SÁNDOR - THURY ÉVA: Állapotegyenlet modellek fázisegyensúlyok számításá­ra. == 6. Ipari Szétválasztási Ankét. Budapest, 1990. Magyar Kémikusok Egyesülete KERESE ISTVÁN - GYÖNGY LÁSZLÓ: Hardware and software tools for distributed signal processing — Seminar on Intelligent Measurement Systems. Budapest, 1990. TU Budapest Department of Measurement and Instrument Engineering KERESE ISTVÁN-VADÁSZ BALÁZS: Multilayer knowledge representation In export systems. —— First Joint Seminar on Formal Techniques In Programming Technology. Göd, 1990. Technical University of Budapest; Technical University of Denmark [etc.] KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY: Hungary: a transition to market economy. == Ljubjana, 1990. Edvard Kardel] University of Ljubjana KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY: Social-economic cooperation in Middle-East Europe and espe­cially In Hungary in the late 80-es. == East-West Economic Cooperation. Athen, 1989. Institute for Medlterranien Studies KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY: TrudnyJ put' Vengrll k rycnomu hozástvu. == A Moszkvai Autó- Útépítő Egyetem 60. Jubileuma tiszteletére rendezett tudományos ülésszak. Moszkva, 1990. Moszkvai Autó-Útépítő Egyetem KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY: Vengrlá: Perehod k rycnomu hozástvu. == Tallin, 1990. Tehnl- cesklj Institut Tallin KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY: What about economics for engineers?. == Social interpretation of technics : Disseminating technological enllghtement. Dubrovnik, 1990. Inter-University Centre Dubrovnik KERTÉSZ PÁL: Die Probleme der technischen Gesteinkunde In Ungarn. — Kolloquium des Staatlichen Museums für Geologie und Mineralogie. Dresden, 1989.

Next

/
Oldalképek
Tartalom