A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1989-1990 és 1990-1991, 2. kötet

Nyomtatásban megjelent művek

I 1722. 1723. 1724 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. PÁL FERENC - SLEZSÁK ISTVÁN - PUNGOR ERNŐ: Oszcillometriás mérések áramló rendszerekben.: 4. Vezetőképesség mérésének tanulmányozása oszcillometriás detektor alkalmazása esetén. = Magyar Kémiai Folyóirat, 96.1990.5.199-205.p. PÁPAI LÁSZLÓ: A pneumatikus anyagszállítás energetikai és környezetvédelmi szem­pontjai. = Gép, 42.1990.8.284-286.p. PÁPAI LÁSZLÓ: A pneumatikus anyagszállítás energetikai és környezetvédelmi szem­pontjai. == IV. Pneumatikus Anyagszállítási Nemzetközi Konferencia - Budapest, 1990.- Bp.: BME.1990. A1-1 - A1-6.p. PÁSZTOR ENDRE: Belsőégésű dugattyús motorok súrlódásának és kopásának vizsgála­ta, elhasználódásuk gyorsított vizsgálatának módszere. == Magyarok szerepe a világ ter­mészettudományos és műszaki haladásában: 2. Tudományos találkozó, 1989, Budapest: Előadásokkivonatai 1. köt - Bp.: MVSZ: MTESZ [stb.j, 1989.430-434.p. PÁSZTOR ENDRE: Die Anwendungsmöglichkeiten der Methode des Fremdantriebs von Kolben-Verbrennungsmotoren. == Wissenschaftliche Tagung der Sektion Kraftfahrzeug­technik : Wissenschaftliche Berichte.- Zwickau, 1989 - Zwickau: TH Zwickau,1989. 168- 178.p. PÁSZTOR ENDRE - PERJÉSI ISTVÁN - FODOR JÓZSEF - GYURKOVICS ISTVÁN: A z ESKA olajadalék alkalmazásának tapasztalatai a K A-26 helikopterek M-14V26 Tip. csillag­motorjával végzett kísérletek alapján. = Tájékoztató a Mezőgazdasági Repülés Szakiro­daimából, 1989.4. 23-27.p. PÁSZTOR ERZSÉBET-TAMÁSSY TAMÁS: Tartók statikája. : Példatár 1. (Jegyzet).- Bp.: Tankvk, 1990.154p. PÁTZAY GYÖRGY-TÓTH BÉLA: Priblizennoe tolkovanie krivyh proskoka dvuhkompo- nentnogo ionnogo obmena na ceolitah. 1. = Periodica Polytechnica. Ser. Chemical Enginee­ring, 33.1989 1.37-48.P PÁTZAY GYÖRGY-TÓTH BÉLA: Priblizennoe tolkovanie krivyh proskoka dvuhkompo- nentnogo ionnogo obmena na ceolitah. 2. = Periodica Polytechnica. Ser. Chemical Enginee­ring, 33.1989.1.49-59.p. PÁTZAY GYÖRGY-TÓTH BÉLA-SZABÓ ISTVÁN: Numerical simulation of multicompo­nent ion exchange for porous exchangers. = Hugarian Journal of Industrial Chemistry, 17. 1989.153-158.p. PEDRONI EMMA ANNA: A műegyetem "nagy logarléce". = A Jövő Mérnöke, 36.1989.5.3.p. PEDRONIEMMAANNA:A műegyetemi irattár, illetve levéltár anyagának őrzési helyei és őrzői. = Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 26.1989.1 -2.31 -45.p. PEDRONI EMMA ANNA: Miért fáj.... = A Jövő Mérnöke, 37.1990.23.6.p. PEDRONI EMMA ANNA: Sztoczek és a Műegyetem: Nem publikált iratok a műegyetemi le­véltárban. = Műszaki Egyetemi Könyvtáros, 27.1990.1 -2.32-41 ,p. PENNINGER ANT AL: Einfluss der Betriebsparameter auf die Flammenstabilität bei Kohlens­taubfeuerungen. == 14.Deutscher Flammentag : Verbrennung und Feuerungen - Stuttgart, 1989.- Düsseldorf: VDI-Verl.,1989.669-679.p. PENNINGER ANTAL - KÁRPÁTI LÁSZLÓ: Electronic instrument for diagnosticizing the bur­ning instability of gas-fuelled furnace. = Newsletter T echnlcal University Budapest, 7.1989.1. 42-47.p. 111

Next

/
Oldalképek
Tartalom