A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1989-1990 és 1990-1991, 2. kötet

Nyomtatásban megjelent művek

1738. PENNINGER ANTAL - KÁRPÁTI LÁSZLÓ: Elektronikus műszer gáztüzelésű berendezés égési Instabilitásának diagnosztizálására. = Energia és Atomtechnika, 42. 1989. 5. 217- 219.p. 1739. PENNINGER ANTAL - KÁRPÁTI LÁSZLÓ: Eljárás és berendezés gáztüzelésű berendezé­sek égési instabilitásának diagnosztizálására. /Szabadalom/ 196 490 HU 1989. 1740. PENNINGER ANTAL - KÁRPÁTI LÁSZLÓ: Eljárás és berendezés szónportüzelésű beren­dezésekben a lángstabilitás nagyságának meghatározására. /Szabadalom/ 196 491 HU 1989. 1741 PENNINGER ANTAL - KÁRPÁTI LÁSZLÓ: Ipari gázláng spektroszkópiai vizsgálata. = Mé­rés és Automatika, 37.1989.2.112-117.p. 1742. PENNINGER ANTAL - KÁRPÁTI LÁSZLÓ: Mérési módszer szénportüzelésű berendezé­sekben a lángstabllitás meghatározásához. = Energia és Atomtechnika, 43.1990. 5. 119­122.p. 1743. PENNINGER ANT AL - KÁRPÁTI LÁSZLÓ: Valószínűség-sűrűség függvény alkalmazása a tüzeléstechnikában. == 6. Hőtechnikai és Termogrammetriai Konferencia.- Budapest, 1989 - Bp.: MATE.1989.147-151.p. 1744. PERECZ LÁSZLÓ: "Gyönyörű víziója egy igazán emberi világnak": Lukács György 1919- es kommunizmusképéről. = Magyar Filozófiai Szemle, 33.1989.5.535-549.p. 1745. PERECZ LÁSZLÓ: A lukácsi demokráciafelfogás - húsz óv után. = EF-Lapok, 5.1989.11 - 12.17-18.p. 1746. PERECZ LÁSZLÓ: Az antinómiák filozófusa: Gróf Révay Józsefről. “Tájékoztató (Művelő­dési Minisztérium), 1989.4.26-46.p. 1747. PERECZ LÁSZLÓ: Az erkölcs dialektikája. = Valóság, 32.1989.3.108-111 p. 1748. PEREDY JÓZSEF: CAAD ’90 Nemzetközi Fórum: A számítógéppel segített építészeti ter­vezés oktatásáról, gyakorlatáról és kutatásáról. = Magyar Építőművészet, 81.1990.6.52­53.p. 1749. PEREDY JÓZSEF: Computing 2. (Graphics) for the students of the engineering courses in English (Jegyzet).- Bp.: BME Ábrázoló Mértani Tanszék, 1988.27p. 1750. PETNEHÁZY IMRE - MÁRTONFFYNÉ JÁSZAY ZSUZSA - KEGLEVICH GYÖRGY - TÉTÉ­NYI PÁL - TŐKE LÁSZLÓ: Synthesis of organophosphorus compounds using phase-trans­fer catalyisis. = Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements, 49-50. 1990. 1-4. 259­262.p. 1751. PETRASOVITS GÉZA: Geotechnics and environmental protection. == Proceedings of the ninth Danube-European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Buda­pest, October 2-5, 1990..-Bp.: Akad.K.,1990.19-30.p. 1752. PETRASOVITS GÉZA: Principles and methods In designof groundanchors. == Proceedings of the ninth Danube-European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Budapest, October 2-5,1990..- Bp: Akad.K.,1990.109-116.p. 1753. PETRE PÉTER: Application of the generalized biconjugate gradient FFT method for analy­zing arrays of resistive patches. == International Symposium on Electromagnetic Theory: Proceedings of URSI.- Stockholm, 1989.- Stockholm: URSI.1989.338-340.p. 112

Next

/
Oldalképek
Tartalom