A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1987-1988, 2. kötet

Tudományos szakirodalmi tevékenység 1987-ben

1036. PENNINGER Antal - KARPÁTI László: A method of signal analysis for the determination of combustion stability from pressure fluctuation in the combustion chambers of high-capacity pulverized-coal-fired steam boilers. = News Letter Technical University Budapest, 5. 1987. 2. 19-28. p. 1037. PENNINGER Antal: Praktische Massnahmen zur Unterdrückung der Feuerraum-Druckschwankung in gasgefeuerten Flammenrohr­kesseln. Göttingen, 1987. = VDI Berichte 645. Ver­brennung und Feuerungen 13. Deutscher Flammentag. Düsseldorf, VDI, 1987. 391-405. p. 1038. PENNINGER Antal: Signalanalyse der im Brennraum technischer Feuerungsanlagen auf tretenden Druckschwankungen zur Beurtei­lung der Art und des Masses der Flammenstabilität. = Energietechnik, 37- 1987. 7. 252-256. p. 1039. PENNINGER Antal - KOCSIS Elemér - KÁRPÁTI László: A study of industrial gas flame spectroscopy. = News Letter Technical University Budapest, 5. 1987. 3. 5-16. p. 1040. PERCZEL Józsefné - VASVÁRI Béla: Ni-P amorfrétegek vizsgá­lata SIMS módszerrel. = Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 5. tudományos ülésszak. Győr, 1987. KTMF 5. tudo­mányos ülésszak, Természettudományi szekció, Győr, Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Müszeki Főiskola, 1987. 8-11. p. 1041. PERJESI István - PESTI Róbert: Raszcset poter’dvigatelej vnutrennego sigoranija na trenie. = KONES *87. Lublin 13. Scientific conference - specialized elements of piston type I.C.E. Lublin-Kazimierz Dolny, 1987. Lublin-Kazimierz Dolny, Politechnika Lubelska, 1987. 280-286. p. 1042. PETER Tamás: Keresztstabilizátorok optimálása jármülengésekre. = 18. Nemzetközi autóbusz szakértői konferencia. Budapest, 1987. Bp. GTE, 1987. 235-243. P. 1043. PETNEHAZY Imre - KEGLEVICH György - TŐKE László: Dihalocarbene 390

Next

/
Oldalképek
Tartalom