A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1986-1987, 2. kötet

Tudományos szakirodalmi tevékenység 1986-ban

r«action of oxygon nucleophiles with a phoaphiaoua ctalorid« In the 7-phoaphanorbornsne Nri««, = Journal of Chemical Sooioty Porkin Transaction 2. Physical Organic Chemistry, 1986. 8. 1029-1034. p. 573. KEÖMLEY, Gábort Radlotracor tocbnlquos. 138-204. p. = Industrial application of radloisotopos. Ed, Földiák Gábor Bp. Elsevier Scl. Publ., 1986. 564 p. /Studios in physioal and thoorotlcal chemistry. 39«/ 574. KERESE Istvánt A PSA-21 programozható jolanalizátor. 13. Ipari oloktronikus márás ás szabályozás szimpózium, Bálátonszáplak, 1986. = 13. Ipari oloktronlkus márás ás szabályozás szimpózium. Bp. MATE, 1986. l49-l6l.p. 575* KERESE Istvánt A PSA-21 programozható jolanalizátor. = Műszer- ás Márástochnlka Tanszák. Tájékoztató, 1986. 2. 10-14. p. 576. KERESZTÚRI János: Az információ technika alkalmazásának komp­lex szervezési-informatikai föltételei mlkrologlsztikal rend­szerekben. 11. Országos anyagmozgatási konferencia, Buda­pest, 1986. = 11. Országos anyagmozgatási konferencia előadásai. Bp. MTESZ, 1986. 125-135. P. 577. KERKÁPOLY Endre: A betonaljak szerepe és fejlesztésének Irányai. Vasúti betonaljak korszerűsítése, Esztergom, 1986, = Vasúti betonaljak korszerűsítése konferencia anyaga. Bp. KTE, 1986. 6-10. p. 578. KERKÁPOLY, Endre: Theoretische und praktische Resultate aus dem Betrieb der ungarischen Nebenbahnen. Kostengünstige technische Lösungen für Strecken mit schwachem Verkehr. Paris 1986. = ORE Kolloquium "Kostengünstige technische Lösun­gen für Strecken mit schwachem Verkehr" Paris 1986. Utreoht, ORE, 1986. 1-8. p. 579. KERTÉSZ Pál - VARGÁNÉ ORCSIK Éva - ZÁDOR Mihály: Kőhomlokzat 337

Next

/
Oldalképek
Tartalom