A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1985-1986, 2. kötet

Tudományos Diákköri pályadijak

Göcze Ferenc II. évf.: Vízellátó hálózatok hidraulikai számítása M08X mikro­számítógépen. Témavezető: Bozóky-Szeszich Károly tudományos munkatárs Darabos Péter tudományos munkatárs Vízellátási és Csatornázási Osztály Herkó Dezső IV. évf.: Kőzettest tagoltságának meghatározása, a benne létrejövő vízmozgás modellezése és számítógépes feldolgozása. Témavezető: Dr. Gálos Miklós tudományos főmunkatárs Ásvány- és Földtani Tanszék Dr. Kontur István egyetemi adjunktus Vízgazdálkodási Tanszék Kiing Imre V. évf: Rétegesen izotróp vasalású, egyenletesen megoszló teherrel terhelt körgyűrűlemezek vizsgálata törésvonal-elmélettel. Témavezető: Dr. Juhász Bertalan egyetemi docens Vasbetonszerkezetek Tanszék Kovács András IV. évf: Hazai finom homokok megfolyósádásának vizsgálata. Témavezető: Dr. Farkas József egyetemi docens Geotechnika Tanszék Kovács Csaba III. évf.: Kőzetek kapillaritásának vizsgálata. Témavezető: Dr. Marek István egyetemi adjunktus Ásvány- és Földtani Tanszék Viczián András oki. mérnök: Kibetonozott acélcső-oszlop erőjátéka. Témavezető: Dr. Tassi Géza egyetemi tanár Varga László tudományos munkatárs Vasbetonszerkezetek Tanszék

Next

/
Oldalképek
Tartalom