A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1985-1986, 2. kötet

Tudományos Diákköri pályadijak

Gépészmérnöki Kar GTE díj Czimmermann Miklós IV. évf.: Nagyfeszültségű gyűjtősín szigetelő támjainak járulékos terhelése a sín csavarása következtében. Témavezető: Dr. Elter Pálné egyetemi docens Műszaki Mechanika Tanszék Huszár Gábor V. évf.: 360°-os, statikus terhelésű, hidrodinamikus, radiális sikló- csapágy méretező program SZ-4 számítógépre. Témavezető: Kramm György tudományos munkatárs Gépszerkezettani Intézet Jordán Sándor IV. évf.: Termelőberendezések kihasználtságának műszeres mérése és gazdasági kihatásának számszerűsítése. Témavezető: Dr. Maczó Kálmán egyetemi adjunktus Dr. Kasza Jenő egyetemi adjunktus Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék Juhász Attila IV. évf.: Hátrafdyatásnál az alakító erő számításának módszerei. Témavezető: Németh Árpád egyetemi tanársegéd Mechanikai Technológia Tanszék Kertész Tamás V. é\f.: Fogyasztói hőközpont matematikai modellezése. Témavezető: Dr. Zsebik Albin egyetemi adjunktus Hő- és Rendszertechnikai Intézet Mustapha Shaid Fofana IV. évf.: Egy speciális differenciálegyenlet rendszer zérus egyensúlyi helyzetének stabilitás vizsgálata. Témavezető: Dr. Kertész Viktor egyetemi docens Matematika Tanszék

Next

/
Oldalképek
Tartalom