A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1984-1985, 1. kötet

Az egyetem oktatói és dolgozói

Dr. Szolnoky Csaba oki. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor Dr. V&s Károly oki. mezőgazdasági mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor Dr. Varga István oki. mérnök, egyetemi adjuhktus, a műszaki tudomány kandidátusa Dr. Winter János oki. mérnök, oki. gazdasági mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor Berecz Endre oki. mérnök, egyetemi tanársegéd Kardoss László oki. mérnök, egyetemi tanársegéd Tudományos kutatók Dr. Kaposi László oki. villamosnémök, tudományos munkatárs, műszaki doktor Dr. Kollár György oki. biológus, tudományos munkatárs, műszaki doktor Szépkuti Lajos oki. vegyészmérnök, tudományos munkatárs Csiti Anna oki. mérnök, tudományos segédmunkatárs Darabos Péter oki. mérnök, tudományos segédmunkatárs Hódi Gábor oki. mérnök, tudományos segédmunkatárs Aczél István szakmunkás Becsei Tamás technikus Bisits Ivánné okl.üzemgazd., főelőadó Borbély Tibor technikus Bozóky-Szeszich Ádámné üzemmérnök, főelőadó Böjti Géza szakmunkás Csorján Lajosné hivatalsegéd Englert Sándor tehcnikus Gaál Balázsné műszaki rajzdó Gaál Tíbomé technikus Gödi László technikus Grünwald Károly szakmunkás Gyöngyösi Istvánná takarító Hegedűs Lajosné laboráns Hídvégi Győző technikus Jóny Istvánná technikus Kaposi Lászlóné szakalkalmazott Kárpáti Pál technikus Krauter Andrásné műszaki rajzoló Marek Istvánné vegyésztechnikus Márton Dezsőné hivatalsegéd Mikes Istvánné hivatalsegéd Dr. Molnár György oki. mérnök, labor, mérnök, a műszaki tudomány kandidátusa Pávai Péter szakmunkás Perényi Ágnes vegyésztechnikus Póth Zdtán oki. biológus, tanszéki szakaik. Pozsgai István szakmunkás Raum László oki. mérnök, tanszéki mérnök Surányiné Marczinek Erzsébet előadó Szabó László üzemmérnök Szabó Pétemé szakalkalmazott Szerdahelyi Miklós né szakalkalmazott Thum Lászlóné előadó Tolnai Sándor szakmunkás Tóth Imre Béláné könyvtáros Varga Jánosné műszaki rajzoló Zavadzky Jenőné előadó 94

Next

/
Oldalképek
Tartalom