A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1983-1984, 1. kötet

A BME alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak előadásai

71. BONTA János: Racionalisták és romantikusok korunk építészetében. 72. BOR István: Marx és a marxista filozófia oktatása. 73. BORJÁN József: A beton minősítése roncsolásmentes vizsgálattal. 74. BOROTVÁS Elemér: A közlekedési rendszerfejlesztés optimum kritériumai. 75. BOSZNAY Ádám - GARAY Barna: Projekciók normájáról. 76. BOZÓKY-SZESZICH Károly - DÁVID Sándorné: Bonyolult vízellátó rendszer üzeme, folyamatszabályozásának modellezése. 77. BOZÓKY-SZESZICH Károly - DARABOS Péter: Kommunális vízelosztó rendszerek különleges hidraulikai problémáinak vizsgálata, tekintettel az üzemeltetési kérdések­re. 78. BÖDÖK Károly: Hegesztőanyagok feszültségi korróziós hajlamának vizsgálata. /Poszter bemutató/ 79. BÖLCSVÖLGYINÉ BÁN Margit: A 3-dimenziós hálózatkiegyenlítés az operatív geodéziában. 80. BRAUN Tíborné - GUHA Józsefné - DIRNER Olga - TILL Gabriella: Gyógytestneve­lés és rehabilitáció a Budapesti Műszaki Egyetemen. /Testnevelési Tanszék/ 81. BRAUN Tíborné - DIRNER Olga - GUHA Józsefné - TILL Gabriella: Gyógytestneve­lésés rehabilitáció a Budapesti Műszaki Egyetemen. /KOE/ 82. BRAXATORIS Ákos: Épülethomlokzatok energiaforgalmának optimalizálása. 83. BRODSZKY Éva: Angol műszaki szövegek fordításának problémái hibaelemzési vizsgálatok alapján. 84. BRUZSA László: PVC alapanyagú szakipari szerkezetek hazai gyártását és alkalma­zását megelőző szerkezetfejlesztési kutatások. 85. BULLA Miklós: Ipartelepi vízgazdálkodás fejlesztése. 362

Next

/
Oldalképek
Tartalom