A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1981-1982

Tudományos és szakirodalmi tevékenység 1981-ben

180. BOSZNAY Ádám: Szerkezetek rezgési sajátfrekvenciáinak számítása a frekvencia- egyenlet nélkül. = A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei. 3. Sorozat. Gépészet. A. 6. Mechanizmusok és hajtóművek szimpózium, 27. 1981. 14 . 99­107. p. 181. BOZÓKY-SZESZICH Károly - DARABOS Péter : Vízellátó csőhálózatokban lejátszó­dó üzemi folyamatok modellezése kvázi-permanens áramlási viszonyok feltételezésével. = Magyar Hidrológiai Társaság 2. országos vándorgyűlése. 4. Regionális vízellátás, víztisztítás. Pécs, 1981. Bp. Magyar Hidrológiai Társaság, 1981. 16-19. p. 182. BOZZAY József - DÁVID Ágoston - RUSZNÁK István : Adatok a perorálisan alkal­mazott szilárd farmakonok plasztikus szuszpenzióból történő felszabadulásához. = A 3. Kolloidkémiai konferencia előadásai. Siófok, 1981. Bp. ELTE, Papíripari Váll., 1981. 320-323. p. 183. BOZZAY, József - VARGA, Ibolya - RUSZNÁK, István : Adszorpcija biologicseszki aktivnüh veszcsesztv na guminokiszlotnom adszorbente v priszutsztvii tenzidov. = Pocsvovedenie, 1981. 4. 86-93. p. 184. BOZZAY, József - DÁVID, Ágoston - RUSZNÁK, István -TÖRÖK, Lászlóné : Anwendungen von nachträglich modifiziertem Polyvinylalkohol zur Herstellung von Pharmazeutika. = Periodica Polytedinica. Ser. Chemical Engineering, 25. 1981. 2. 111-119. p. 185. BOZZAY József - ÉKES Lászlóné - BÓNYAI Péter - DOMBAY Zsolt - GREGA Józsefné - MAROSVÖLGYI Sándor : Eljárás a hatóanyag szabályozható sebességgel történő leadását biztosító növényvédőszer granulátumok előállítására. Magyar szabadalom: 177 190 186. BOZZAY József - DÁVID Ágoston -POGÁNY János : Az ipari gyógyszerkészítés alapjai. /Jegyzet./ Szerk.: Bozzay József. Bp. Tankönyvkiadó, 1981. 368 p. 187. BOZZAY, József - DÁVID, Ágoston - RUSZNÁK, István - TÖRÖK, Lászlóné : A novel process to manufacture granular pesticides. = Periodica Polytechnica. Ser. Chemical Engineering, 25. 1981. 2. 103-109. p. 188. BOZZAY József - RUSZNÁK István - TÖRÖK Anna - DOMBAI Zsolt - EKES Gabriella: Növényvédőszer mikrogranulátumok előállítása szobahőmérsékleten szuszpenziós módszerrel. = 3. Kolloidkémiai konferencia, Siófok, 1981. Bp. ELTE, Papíripari Váll., 1981. 324-331. p. 256

Next

/
Oldalképek
Tartalom