A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1981-1982

Tudományos és szakirodalmi tevékenység 1981-ben

189. BOZZAY, József - DOMBAI, Zsolt - RUSZNÁK, István - TÖRÖK Lászlóné : A procedure for support granules possessing hight mechanical strenght. = Periodica Polytechnica. Ser. Chemical Engineering, 25. 1981. 3. 117-180. p. 190. BOZSÓKI István - GÁLFI István - GÖDÖR Éva - PÁSZTORNICZKY Lajos : MSZ-07 KGST 1820-79,1821-79,1822-79, 1823-79,1824-79,1825-79 szabványok honosítása. 1820-79: Földi radarállomások térképező indikátorai 1821 -79: Légtérhelyze t indikátorok az ALIR-ban 1822- 79: Légtérlielyzet-adat szimulátor az ALIR irányítóinak felkészítéséhez 1823- 79: A légiforgalom irányítására szolgáló másodlatos rádiólokációs rendszerek 1824- 79: Leszállító rádiólokátorok 1825- 79: Légtérfigyelő rádiólokátorok 191. BÖLCSKEI Elemér - OROSZ Árpád : Vasbetonszerkezetek. Faltartók, lemezek, tárolók. 1. 2. kiadás. Bp. Tankönyvkiadó, 1981. 335 p. 192. BRODSZKY Éva : A mondattan szerepe a fordításoktatásban. 133-154. p. = Fordítás és nyelvoktatás. Szerk.: Nyomárkay István. Bp. TIT Idegennyelvokt. Szakosztály, 1981. 207 p. 193. BRUKNER-WEIN Aliz - KISS-ERŐSS Klára : Kőzetek szerves extraktumának IR spektroszkópiás vizsgálata. = 24. Magyar színképelemző vándorgyűlés, Miskolc, 1981. Miskolc, GTE, 1981. 16-22. p. 194. BRUZSA László : Görgőzött alumínium homlokzatburkolati rendszer. /Szerkezet- fejlesztési és alkalmazástechnikai kísérletek beszámolója./ = Magyar Építőipar, 30. 1981. 10. 582-588. p. 195. BRUZSA László : Kemény PVC homlokzatburkolatok. /1974-1981. évi fejlesztés tapasztalatai./ = Magyar Építőipar, 30. 1981. 8. 460-470. p. 196. BRUZSA László : A lakóépületek határoló szerkezeteinek energiaracionalizáló felújítása. 1. = Műszaki Fejlesztési Tájékoztató, 1981. 1. 20-22. p. 197. BRUZSA László : Üzemelő lakóépületek határoló szerkezeteinek energiaraciona­lizáló felújítása. 2. = Műszaki Fejlesztési Tájékoztató, 1981. 3. 24-28. p. 198. BUHR Detlef - ILOSVAI Lajos : Autóbuszok összehasonlító lengéskényelmi vizsgálata. = Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 28. 1981. 1. 2-8. p. 199. BURAYNÉ, MIHÁLYI, Erika - GINSZTLER, János - BURAY, Zoltán : Termicseszkaja 257

Next

/
Oldalképek
Tartalom