A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1980-1981

Tudományos és szakirodalmi tevékenység 1980-ban

179. BOROTVÁS, Elemér - GILICZE, Éva : Kriterii optimal Ti oszti koordinirovannoj szisztemü, upravljaemoj szvetoforami. = Materialü2. naucsno-tehnicseszkoj konferencii sztran-cslenov SZÉV po problémám bezopasznoszti dorozsnogo dvizsenija. Karlovy Vary, 1970. Moszkva, Belügyminisztérium, 1980. 189-192. p. 180. BORSI Emilné : A Jugoszláv Kommunista Párt politikája a munkáshatalom első éveiben. Bp. MM Marxizmus-Leninizmus Okt. Főoszt, 1980. 36 p. 181. BORSI Emilné : Korai integrációs törekvések egyes európai népi demokráciákban. = A Budapesti Műszaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoportjának Köz­leményei, 8. 1980. 1. 76-82. p. 182. BOSZNAY, Ádám : A counter example to a general stability result in universal spaces. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, 22-23. 1980. 221-223. p. 183. BOSZNAY, Ádám /szerk./: EUROMECH Colloquium No 112. Mátrafüred /Hungary/ 21- 23 February, 1979. Bracketing of eigenfrequencies of continous structures. Mátrafüred, 1979. Bp. Akadémiai K. 1980. 1-669. p. 184. BOSZNAY , Ádám : A remark on universal spaces. = Publicationes Mathematicae, 27. 1980. 34. 251-253. p. 185. BOSZNAY, Ádám : Two remarks concerning the Banach-Mazur theorem. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, 22- 23.1980. 217-219. p. 186. BOSZNAY Ádám : Véges szabadsági fokú rendszerek rezgéseinek elmélete. 441- 472. p. = F izikai kézikönyv műszakiaknak, l.köt. Főszerk.: Antal János. Bp. Műszaki K. 1242 p. 187. BOZÓKY-SZESZICH Károly - DARABOS Péter : Ivóvízellátó hálózatok hidraulikai vizsgálata. 4445. p. = Számítógépi programok a vízgazdálkodás gyakorlatában. Programkatalógus. Bp. Magy. Hídról. Társ. 1980. 107 p. 188. BOZZAY József - RUSZNÁK István - VARGA Ibolya - ZILAHI Tibor: Biológiai­lag aktív anyagok tenzidek jelenlétében lejátszódó adszorpciójának vizsgálata huminsav adszorbensen. 2. = Kolorisztikai Értesítő, 22. 1980. 2-3. 85-91. p. 189. BOZZAY József - DÁVID Ágoston - RUSZNÁK István : Elvi megállapítások ható­anyagok nulladrendű kinetika szerint lejátszódó felszabadulásáról. = Acta Pharmaceutica Hungarica, 50. 1980. 4 . 238-242. p. 236

Next

/
Oldalképek
Tartalom