A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1978-1979

Tudományos és szakirodalmi tevékenység 1978-ban

2097. SZALAI János : Folytonos alátámasztási! körgyűrűk vizsgálata. = Műszaki Tudomány, 54. 1978. 1-2. 237-244. p. 2098. SZALAI, Kálmán : An improved method of determining the eccentricity increment in reinforced concrete columns. = Periodica Polytechnica. Ser. Civil Engineering, 22. 1978. 34. 154-156. p. 2099. SZALAI, Kálmán : Some comments on the general report on subject area 4. /Szakelőadás./ /Conference of the Comité Euro-International du Béton, London, Comité Euro-International du Béton, 1978./ 2100. SZALAI Kálmán : Tartószerkezeti MSZ-KGST szabványok. /Szakelőadás./ /Építőipari Tudományos Egyesület, Budapest, 1978./ 2101. SZALÓKI Sándor : összetett anyagok hőmérsékletmezőjének meghatározása analóg modellezéssel. = Fiatal Oktatók és Kutatók Tudományos Fóruma. Szek­ció : Transzportfolyamatok modellezése. Budapest, 1977. Bp. BME, 1978. 315-321. p. 2102. SZANISZLÓ Mihály : KDSZ-ek számítógépes folyamatirányítása. /Szakelőadás./ /Számítógépek alkalmazása a folyamatirányításban, Budapest, Energiagazdál­kodási Tudományos Egyesület, 1978./ 2103. SZANISZLÓ Mihály : Városi villamos elosztóhálózati rendszerek egyes tervezé­si feladatainak vizsgálata. Kandidátusi értekezés. Bp. 1978. 144 p. 2104. SZÁNTAI Tamás : Többdimenziós valószínűségeloszlások eloszlásfüggvény ér­tékeinek számítása szimulációs módszerrel. = Fiatal Oktatók és Kutatók Tudo­mányos Fóruma. Szekció : Matematika. Budapest, 1977. Bp. BME, 1978. 29-35. p. 2105. SZÁNTAY Csaba - SZABÓ Lajos - TŐKE László - TÓTH István - VIRÁG Sándor - KANYÓ Erzsébet - DÁVID Ágoston : Eljárás gyulladásgátló hatású benzo(a)-kinolizidin-származékok előállítására. Magyar szabadalom : 172 466 2106. SZÁNT AY Csaba - SZABÓ Lajos - KA LAUS György - KÁRPÁTI Egon - SZPORNY László : Eljárás új oktahidro-indolo(2,3-a) kinolizinek, sztereo- izomeijeik és sóik előállítására. Magyar szabadalom : 171 660 2107. SZÁNTAY Csaba - NOVÁK Lajos : A rovarhormonok kémiája. = Kémiai Közlemények. A MTA Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei, 50. 1978. 1-2. 201-208. p. 2108. SZÁNTAY, Csaba - TŐKE, László - BLASKÓ, Gábor - HONTY, Katalin ­383

Next

/
Oldalképek
Tartalom