A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1977-1978

Szakirodalmi tevékenység 1977-ben

433. FERKE János: A vállalati tervezési rendszer és a tervezéshez szükséges információk. = 2. Országos Vállalati Tájékoztatási Konferencia. Eger, 1977. Bp. MTESZSzerve- zési és Vezetési Tudományos Társaság, 1977. /I.köt. / 13-24. p. 434. FETTER József - LEMPERT Károly - BARTA-SZALAI, Gizella - M0LLER, Jorgen - PÁRKÁNYI, László : N - (3-Quinazolinio)amidates, IV. (Electron deficient heteroaromatic ammonio-amidates, XIII.) = ActaChimica Academiae Scientiarum Hungaricae, 94. 1977.3. 233-260. p. 435. FETTER József - BARTÁNÉ SZALAI Gizella -M0LLER, Jorgen - BERTHA Ferenc - LEMPERT Károly : Vizsgálatok a 3-kinazolinio-amidátok körében. /Szakelőadás./ /Vegyészkonferencia, Debrecen, MKE, 1977./ FETTER József ld. 1506 436. FEUER, László - NAGY, Lajos György - TÖRÖK,Gábor: Organization and application of neutron activation trace analysis program for the analysis of animal blood. /Szakelőadás./ /International Conference on Nuclear Methods in Environmental and Energy Research, Columbia, University of Missouri Columbia, 1977./ FEUER László ld. 1401 437. A fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulási szándékai a magyar középiskolák­ban. Szerk.: Neuwirth Gábor, Német István. Bp. Felsőoktatási Pedagógiai Kutató­központ, 1977. 181 p. FIXEN László ld. 1489 FLEDRICH István ld. 1082 FLÓRIÁN I. ld. 275 438. FOCK, Károly : Messtechnische Eigenschaften eines neuen Typs der magneto­elastischen Kraftmesser und ihre konkreten Verwendungen in den industriellen Anlagen. = Messe — Steuern - Regeln, 20.1977.1. 77-84. p. 439. FODOR György : A villamosságtan témakör címszavai. /Kb. a teljes mű 10 %-a./ Fizikai Kislexikon. Szerk.: Szilágyi Miklós. Bp. Műszaki K. 1977. 725 p. 440. FODOR, Imre - BOGNÁR, Géza : Dust determination in gas flowing in tube by partial flow suction. = Proceedings of the 3rd Conference on Applied Chemistry, Unit Operations and Process, Veszprém, 1977. Veszprém, WE, 1977. 327-333.p. 441. FODOR Imre : Injektoros adagolók méretezése. = Gép, 29. 1977. 2. 51-59. p. 442. FODOR Imre - BOGNÁR Géza: Injektor a légáramú anyagmozgatásban. /Szakelő­adás./ /A BME Vegyipari Géptan Tanszék megalapításának 10 éves évfordulója al­260

Next

/
Oldalképek
Tartalom