A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1972-1973

Tudományos és szakirodalmi tevékenység az 1972/73. évben

A vonatforgalom hatására bekövetkező regzésekkel kapcsolatos mérések és azok kiértékelése. A nagyszámú helyszíni mérés alapján megállapítható volt, hogy a keletkező dinamikus hatások a vizsgált szerkezetekre nem jelentenek veszélyt. Bebizonyosodott, hogy a Deák tér - Déli pu. közötti felépítmény rezgés elnyelőképessége lényegesen kedvezőbb, mint a Fehér út - Deák tér közöttié. A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a jellemzőbb paraméterek közül a kerék és a sín futófelülete a meghatározó. Megbízó: Metró Budapesti Földalatti Vasút. A pálya rugalmas tulajdonságaira jellemző vágányparaméterek meghatározása. A kutatási munka elvégzése az OSZZSD kutatási programjának keretében történt. Az eredmények bebizonyították, hogy a pálya igénybevétele és a jármű-pálya kölcsönhatása szempontjából a rugalmassági modulus meghatározó jelentőségű, és számértéke tág határok között változik. Az elvégzett mérésekben e mutató átlagértéke és szórása az irodalomban szereplő hasonló adatokénál nagyobb. Megbízó: Vasúti Tudományos Kutatóintézet. Svkombinációk geometriai vizsgálata. A hazai, 120-160 km/h, un. nagyobb sebességre alkalmas vasúti pályák geometriai kérdéseinek részletes vizsgálata során kidolgozták a túlemelésátmenet hajlását, geometriáját és helyszínrajzi elhelyezését. Az átmenetiív geometriai kialakítása során vették figyelembe az oldallökést, az oldalgyorsulás-változást és a kitűzhetőséget. A munka során megállapították az ívkombinációk közbenső egyenesének kívánatos hosszát. Megbízó: KPM Vasúti Főosztály. vízgazdálkodási és vízépítési intézet Tan- és szakönyv Bogárdi János: Hidromechanika. Bp. Tankönyvkiadó, 1972. 171 p. — Vízfolyások hidraulikája. Bp. Tankönyvkiadó, 1972. 284 p. Fekete András: tsz öntözés mezőgazdasági és műszaki tervezése, jlrtajj Fekete István, Dobos Alajos. Bp. Akad. K. 1972. — Vegyes csővezetékű esőztető berendezések tervezésének módszere. 332-368 p. Ijjas István: Az öntözés mezőgazdasági és műszaki tervezése. [Irta:/ Fekete István, Dobos Alajos, Bp. Akad. K. 1972. — A vízszállító cső- és csatornahálózat méretezése elektronikus számítógéppel. 240-286 p. Jegyzet Ijjas István: Vízépítés. Bp. Tankönyvkiadó, 1972. 191 p. Kozák Miklós, Bozóky-Szeszich Károly, Ijjas István: Számítógépek alkalmazása a vízépítésben. Bp. Tankönyvkiadó, 1972. 90 p. V. Nagy Imre: Vízkészletgazdálkodási rendszerek optimalizálása. Bp. Tankönyvkiadó, 1972. 100 p. Sárosi Lajos: Vízépítéstan. 2. Bp. Tankönyvkiadó, 1972. 141 p. Szakdolgozat Bogárdi János: Tömeg-, energia és impulzusmérleg a vízfolyások hordalékszállításánál. Bp. Akad. K. 1972 49-61. (Klny.) — Fluvial sediment transport. = Advances in Hydro­science. 8. (1972) 183-259. Bozóky-Szeszich Károly: Determination of hydraulic parameters of water supply pipe networks. = Per. Pol. Civ. Eng. Ijr. (1972) 309-326. 140

Next

/
Oldalképek
Tartalom