A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1969-1970

Oklevelet szerzett hallgatók

Fodor György 196 Mátyás Ferenc 259 Fogolyán János 309 Medvés Iván 348 Földvári Rudolf 233 Mészáros Sándor 260 Frank Jenő 335 Mihálka Szabolcs 303 Fügedi István 275 Mihályi Zoltán 300 Fülöp Éva 359 Mohácsy Enikő 340 Gagyi Pálffy Edit 360 Mohos Zoltán 349 Gallai Sándor 324 Molnár József 261 Garai Géza 282 Müller Judit 214 Gámán Imre 310 Nagy Erzsébet 373 Gellér József 238 Nagy Tibor 262 Gellér Józsefné Vajdovich Ilona 237 Nagyvári Lajos 284 Gergely József 248 Nádori Ernő 232 Gergely Lajos 374 Németh Sándor 363 Gyurcsovics Lajos 229 Noéh Ferenc 199 Haber Ferenc 325 Oláh Imre 263 Hajdú István 350 Orlay Imre 317 Hajos Erzsébet 299 Ormándlaky Zsolt 287 Hecker Gerhart 230 Padányi Árpád 274 Hegyesi Józsefné Bálint Márta 250 Pallos Lajos 323 Herczeg Lászlóné Vörös Mária 251 Pászti Mihály 375 Holler Zsuzsanna 225 Pelcz József 315 Homonnay Györgyné dr. Markó Pécsváradi Péter 264 Gabriella 231 Porkoláb Zsuzsanna 327 Honti László 296 Pósfai László 265 Horányi Márta 355 Pozsgai Tibor 200 Horváth Jenő 311 Reinhardt László 290 Iglódi Gabriella 252 Révész Sándor 301 Imolya László 253 Rigó Zoltán 221 Jakab Gézáné Gróf Etelka 292 Ronkay Ferenc 215 Kacsándi Miklós 369 Sallai Gyula 302 Kanka Andor 254 Sági György 226 Karancsi Zoltán 326 Seres László 224 Kasszán Béla 255 Simonyi Ernő 319 Katona László 256 Sinka Gyula 304 Dr. Káplár László 197 Sinkó Pál 266 Kárpáti Péter 347 Sipos Lajos 267 Kása Lászlóné Gáti Ágnes 336 Sólymos Gyula 289 Kázmér László 207 Soltész István 366 Kemenes János 281 Dr. Sostarics György 201 Kévéi Béla 337 Strobl Ilona 312 Késmárki András 352 Szakács Péterné Soós Klára 268 Kindl László 208 Szaniszló Tibor 273 Kiss László 209 Szederkényi József 341 Koczor László 368 Szeili József 280 Komlós György 367 Szentpéteri János 236 Kovács Katalin 288 Szigel Ferenc 269 Kovács Miklós 210 Szikrai Miklósné Szörényi Emília 270 Kovács Sándor 338 Szilágyi Katalin 342 Költi Mária 239 Szlobodnyik Lajos 330 Kővári Miklós 318 Szőcs Lajos 295 Laczkovich Jánosné Valter Erzsébet 293 Sződy Péter 241 Láng László 211 Szölgyén Zoltán 234 Lohrmann Ervinné Pintér Mária 257 Tatár Mihály 344 Lovass László 212 Tiborcz Sándor 328 Madaras István 198 Torvaji László 285 Magyar Béláné Komlós Éva 272 Tóth István 364 Malachowsky László 213 Tóth László 320 Manczal János 276 Trencsán Gyula 216 Markó János 278 Újhelyi Péter 314 Marosfalvi János 223 Varga Ferenc 218 Márkus Miklós 258 Varga László 219 Máté Judit 339 Vargha Lajos 277 258

Next

/
Oldalképek
Tartalom