A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1968-1969

Tudományos, kutatási és művészeti munkásság, publikációk

Szle. 1968. febr. sz. 125—139.-----Tapasztalatok a torontói urbanisztikai kon­f erencián. = Városépítés. 1968. 3. sz. 2—6. Bozóky-Szeszich Károly: Vízellátási csőhálózatok néhány különleges hid­raulikai kérdésének vizsgálata elektronikus számítógéppel. = Hidrológiai Köz­löny. 1968. 1. sz. 26—31. és = 2. sz. 64—73. Illés István: Beszámoló az Egészségügyi Világszervezet által rendezett nyugat­európai tanulmányikról. = Hidrológiai Tájékoztató. 1968. 6. sz. 124—128.----­A Ruhr-vidék regionális vízgazdálkodása. = Hidrológiai Közlöny. 1968. 10. sz. 447-456. Lipták Ferenc: Felületi öntözéseinkről. = Hidrológiai Közlöny. Bp. 1968. 3. sz. 116—126.-----Az esőszerű öntözés permeteloszlása. = Hidrológiai Közlöny. 1 968. 9. sz. 416—427. — — Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnökképzés a BME Építőmérnöki Karán. = Hidrológiai Közlöny. 1968. 7. sz. 336. V. Nagy Imre: Matematical statistics as a method for hydrological inves­tigations. = Internat. Post-Graduate Course. Series of Manuals. VITUKI, 1968. 11. sz. 52—75.-----Hydrology of water storage. = Internat. Post-Gra­duate Course. Series of Manuals. VITUKI, 1968. 12. sz. 55—72.-----The prob­l ems of the resources of the biosphere in Hungary. Intergov. Conf. UNESCO Paris, 1968. sept. = Hung. Nat. Comm, for UNESCO. 1968. 1—16. Salamin Pál: A mezőgazdasági vízgazdálkodási beruházások eredményességé­nek összetett vizsgálata és ellenőrzése. = Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Szín­vonala Kongresszus, Budapest. (1968. aug. 26—30.) 1968. 1—9. Szabó László: A schwedti kőolajfinomító vízellátásának és szennyvíztisztítá­sának néhány jellemző adata. = Vízügyi Közlemények. 1968. 3. sz. 447—452. Szabó László—Szekrényi B.: A lecsapolás-vízrendezés időszerű kérdései. = Hidrológiai Tájékoztató. 1968. 1. sz. 44—47.------Expériences faites lors de l ’élaboration des projets et de l’établissement des systémes de drainage en Hong- rie occidentale. (Angol és német nyelven is.) = 1. Commission Internat, de lTrrigation et du Drainage — Comité National Allemand. 6. Réunion Régionale Européenne 1968. 1. 1968. 31—59. Szabó László—Ubell K.: A szivárgás kinematikája az újabb vizsgálatok tük­rében. = MTA Műsz. Tud. Oszt. Közi. 40. 1968. 381—406.-----The kinematic d escription of seepage in the light of recent investigations. — Acta Techn. Acad. Sei. Hung. 60. 1968. 375—392. Fahmy, M.—Szabó László: Talajcsövezés laboratóriumi vizsgálata. = Víz­ügyi Közlemények. 1968. 2. sz. 105—111. — — Testing drainage methods and drain spacing for the Keszthely—Héviz marshland. = Per. Pol. Civ. Eng. 1968. 1. sz. 19—32. Szolnoky Csaba—Mészáros Gábor: Talajok nedvességtartalmának folyamatos mérése laboratóriumi viszonyok között. = Hidrológiai Közlöny. 1968. 3. sz. 138-140. Előadások Borsos József: Tapasztalatok a torontói nemzetközi urbanisztikai konferen­cián. (MTESZ. Pécs, 1968.)------A vízellátási csőhálózatok korszerű tervezési mó dszerei. (Korreferátum.) (MTA. Bp. 1968.)-----A városüzemeltetés elvi és á ltalános kérdései. (MUT. Bp. 1968.)-----A településgazdaság egészének, vala­m int a településüzemeltetésnek néhány általános és gazdasági kérdése. (MTESZ. Miskolc, 1968.) 84

Next

/
Oldalképek
Tartalom