A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1968-1969

Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói

IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS Dr. Füves Ödön oki. középiskolai tanár, vezető nyelvtanár, bölcsészettudo­mányi doktor. Dr. Verbényi László oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, a nyelvtudo­mányok kandidátusa. Dr. Arday Lajos oki. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészettudományi doktor. Bérczfai Lajos oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Dr. Erdélyi Istvánná oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Farkas Bálint oki. orosz—magyar műfordító, nyelvtanár. Fazekas Pálné oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Kaszás Ferenc oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Kenedi Gyulánk oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Dr. Kiss Gyuláné oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Kiss Miklósné oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Kosa Ferenc oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Kriesch Tamás oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Dr. Márki János oki. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészettudományi doktor. Nagy Lajos oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Nagy Éva Antónia oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Dr. Scheiber Sándorné oki. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészettudo­mányi doktor. Vörös József oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Wolf József oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. MATEMATIKA TANSZÉK Dr. Frey Tamás oki. villamosmérnök, tanszékvezető egyetemi docens, a mate­matikai tudományok kandidátusa. Dr. Fenyő István oki. középiskolai tanár, oki. vegyész, egyetemi tanár, a ma­tematikai tudományok kandidátusa. Dr. Kiss Ottó oki. középiskolai tanár, egyetemi tanár, a matematikai tudo­mányok kandidátusa, természettudományi doktor. Dr. Prékopa András oki. középiskolai tanár, egyetemi tanár, a matematikai tudományok kandidátusa. Dr. Andrásfai Béla oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, a matematikai tudományok kandidátusa. Dr. Császár Ákosné dr. oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, természet- tudományi doktor. Dr. Máté László oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, a matematikai tu­dományok kandidátusa. Dr. Reimann József oki. középiskolai tanár, egyetemi docens (félállású), a ma­tematikai tudományok kandidátusa. Bárány Sándor oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Békefi Elemér oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Csatár Györgyné oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Csató Tamásné oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom