A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1967-1968

Az Egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói

Dr. Lipták Ferenc oki. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor. Bozóky-Szeszich Károly oki. mérnök, egyetemi adjunktus. Dr. Illés István oki. mérnök, oki. gazdasági mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor. Dr. Fekete András oki. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor. Dr. Ijjas István oki. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor. Szalay Miklós oki. mérnök, egyetemi adjunktus. Kovács Kálmánné oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Dávid Sándorné Deli Matild oki. mérnök, egyetemi adjunktus. Mészáros Gábor oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Winter János oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Tudományos kutató részleg Dr. Szabó László oki. mérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki tudo­mányok kandidátusa. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Dr. Varga József oki. gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, a műszaki tudományok doktora. Dr. Kalászi István oki. gépészmérnök, egyetemi tanár, dékánhelyettes, a mű­szaki tudományok kandidátusa. Dr. Menyhárt József oki. gépészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a műszaki tudományok kandidátusa. Zana István oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, dékánhelyettes. DÉKÁNI HIVATAL Toldi István hivatalvezető. Dr. Perlaky László csoportvezető. Dr. Bartha Géza csoportvezető. Magyar Jánosné csoportvezető. ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA TANSZÉK Dr. Strommer Gyula, oki. gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, a matematikai tudományok kandidátusa. Pethes Endre oki. középiskolai tanár, egyetemi docens. Schopp János oki. középiskolai tanár, egyetemi docens. Zana István oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, dékánhelyettes. Hável György oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Korecz Lászlóné oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Dr. Szentbe János oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, a matemati­kai tudományok kandidátusa. Dr. Soós Sándor oki. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd, természet- tudományi doktor. 27

Next

/
Oldalképek
Tartalom