A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1967-1968

Tudományos, kutatási és művészeti munkásság, publikációk

Kovács Kálmánné: Vízellátás és csatornázás tervezési segédlet. Szerk. öllős Géza. Bp. Tankönyvkiadó, 1967. 460 p. — 2. fej. Csatornázás. 195—329. p. Szakdolgozatok Borsos József: Hozzászólás a MTA Településtudományi Bizottsága ankétján Dr. Faragó Kálmán „A társadalmi fejlődés hatása a város szerkezetére” c. elő­adásához. = Településtudományi Közlemények. Bp. 1967. 19. sz. 53—55.----­A várostervezés mérnöki előkészítése. 1. A tervezéshez szükséges térképek. = Városépítés. Bp. 1967. 2. sz. 25—27.-----A várostervezés mérnöki előkészítése. 2 . A tervezést előkészítő mérnöki vizsgálatok. = Városépítés. Bp. 1967. 4. sz. 4-5. Bozóky-Szeszich Károly: Vízellátási hálózatok néhány hidraulikai kérdése. = ÉKME Tud. Közi. Bp. 13. 1967. 3—4. sz. 373—384.-----Der Einsatz elektroni­sch er Rechenanlagen in Ungarn. = Wasserfachliche Aussprachetagung, DVGW Broschüre. 1967/54-59. Fekete András: Az öntözési üzem munkamennyiségeinek számítása. = Hidro­lógiai Közlöny. Bp. 1967. 2. sz. 61—69. Illés István: Üjabb kutatási és gyakorlati eredmények a nyugat-európai árkos biológiai szennyvíztisztító telepekkel kapcsolatban. = Hidrológiai Közlöny. Bp. 1967. 9. sz. 418—431.-----A rotterdami vízierőmű. = Vízügyi Közlemények. B p. 1967. 4. sz. 568-575. Öllős Géza: Hydraulic for lowering the ground-water table using vacuum wells. = Acta Techn. Acad. Sei. Hung. Bp. 57. 1967. 67—111. Salamin Pál: A hazai vízellátás fejlesztésének műszaki kérdései. = A Magyar Higiénikusok Társasága vándorgyűlésén elhangzott előadások. Bp. OKI. 1967. 22—33. — — Mezőgazdasági vízhasznosítási kutatások. = Hidrológiai Közlöny. Bp. 47. 1967. 172—178.-----Entwässerung der Niederungen der Tiefebene. = Wass er und Boden. Hamburg. 19. 1967. 2. 44—46.-----A Pilis és Börzsöny ter­m észetjáróinak hidrometeorológiai megfigyelési lehetőségei. Bp. Magyar Me­teorológiai Társaság, 1967. 61—67. Szabó László—Szekrényi Béla: Nyugat-dunántúli rossz vízgazdálkodású tala­jok mélylazítása és talajcsövezése. = Vízügyi Közlemények. Bp. 1967. 2. sz. 199-229. Szekrényi B.—Szabó László—Sümegi I.: A mechanikai talajjavítás ősrégi mód­szere. = Fíidrológiai Tájékoztató. Bp. 1967. 11. sz. 47—50. Vas Károly: Szélviszonyok vizsgálata különös tekintettel az esőszerű öntö­zésre. = Hidrológiai Közlöny. Bp. 1967. 11. sz. 517—521. Előadások Borsos József: A település mint komplex organizmus. (ÉTÉ. Bp. 1967.)-----■ A magánlakásépítés telek- és közműproblémái. (ÉTÉ—HNF. Bp. 1967.)-----­A lakás- és kommunális gazdálkodási szakoktatás az Építőipari Felsőfokú Tech­nikumban. (Ybl Miklós Építőip. Felsőfokú Techn. Bp. 1967.)-----A település­p olitika és a városgazdálkodási szempontok összehangolása a településterve­zésben. (MTkl. Bp. 1967.)-----A városgazdaság, kommunális ellátás és település­üze meltetés általános és gazdasági kérdései. (MTESZ. Miskolc, 1967.)-----A tele­p ülésgazdasági feladatok növekedése és a gazdasági mérnökök. (BME. Bp. 1967.) -----A városi lakásépítés problémái. (M. Urbanisztikai Társ. Bp. 1967.)-----A ma­1 04

Next

/
Oldalképek
Tartalom