A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1962-1963

Az egyetem oktatóinak kutatási és tudományos tevékenysége

Halász László docens: Pattantyús: Gépész-és villamosmérnökök kézikönyve IV. kötet. G. fejezete: „Hűtőgépek”. Műszaki Könyvkiadó, 1962. Megjegyzések több hűtőhelyiség kiszolgálására alkalmas hűtőrendszerekkel kapcsolatban. Hűtőipar, 1962. 2. sz. A különböző hűtési eljárással működő klímaberendezések kritikai vizsgálata. BME tudományos évkönyve, 1962. (Dr. Macskássy Árpáddal együtt.) Dr. Pásztor Endre docens: Kalorikus Gépek II. Egyetemi jegyzet, 1962. Gőz- és gázturbinás erőművek az energiaiparban. Energia és Atomtechnika, 1962. 1. sz. Examination of fractional Load Conditions in Gas Turbines by Means of Linearization. Periodica Polytechnica. No 2. 1962. Verfahren zur Aufnahme des Instationären Strömungsbildes von Diesel­motor-Vorkammern. Periodica Polytechnica. No. 2. 1962. (Dr. Kálmán Istvánnal együtt). Száday Rezső docens: Gépészeti kézikönyv IV. kötet. Gőzturbinák c. és Kon­denzáció c. fejezetek. Műszaki Könyvkiadó. Szabályozáselmélet. Műszaki Könyvkiadó. 2. bővített és átdolgozott kiadás. Gőzgépek. Egyetemi jegyzet. (Donkó Andrással közösen). Hidraulikus és pneumatikus szabályozó szerkezetek. Tankönyvkiadó, 1962. Indítási kísérletek a Láng Gépgyár 50 MW gőzturbináján. Gép, 1962. 7 — 8. sz. Eke György adjunktus: A korszerű szabályozáselmélet alapjai. Mérnöki To­vábbképző Intézet. Jegyzet a Diesel szakmérnökképzéshez. Dr. Fülőp Zoltán adjunktus: Kisméretű járműgázturbina tüzelőterével kap­csolatos kérdések. BME tudományos évkönyve, 1962. Fejezetek a Diesel-motorokban végbemenő égés köréből c. szakmérnöki jegyzet 1. fejezete. ■Jakab Zoltán adjunktus: Hűtőberendezések üzemeltetésének elméleti alap­jai. Hűtőipar 1962. 2. sz. (Társszerző: Láng L.) Dr. Kalmár István adjunktus: Diesel-motorok. Egyetemi jegyzet. 1962. Fejezetek a Diesel-motorokban végbemenő égés köréből c. szakmérnöki jegyzetben a „Vibe-féle elégési függvény” c. fejezetrész. Eljárás az instacionárius áramláskép felvételére Diesel-motor előkamrában. (Társszerző: Dr. Pásztor Endre) Periodica Polytechnica 1962. A Gépészeti kézikönyv III. kötetének a 10. és a 17. pontjánál társszerző: ..Nyomás és nyomáskülönbség mérése”. „Hőmérséklet és hőteljesítmény mé­rése”. Lány Lajos adjunktus: Hűtőberendezések üzemeltetésének elméleti alapjai. Hűtőipar 1962. 2. sz. Móritz István adjunktus: Gresskessel — Feuerungen — Buchbesprechung. Periodica Polytechnica, 1962. 3. sz. Pótsa Emil adjunktus: Tanulmány a füstgázok léghevítés útján történő foko­zott lehűtésének lehetőségeiről. Hőtechnikai Kutató Intézet 451. sz. jelentése, 1962. Iparban bevezetett kutatási eredmények: A turbótöltésre és hőterhelésre vonatkozó eredményeket a Ganz-MÁVAG, valamint a Járműfejlesztési Kutató Intézet használja. (Dr. Brodszky Dezső egyetemi tanár.) 99 7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom