A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1962-1963

Az egyetem oktatóinak kutatási és tudományos tevékenysége

A Győri Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár a Diesel-motorok előkamráit a tanszéken kidolgozott módszer szerint, illetőleg e módszerre támaszkodva vizsgálja. (Dr. Pásztor Endre docens és Dr. Kalmár István adjunktus.) MECHANIKAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK Tanszékvezető: Dr. Gillemot László egyetemi tanár Kutatási tématerület: 1. Nagy tisztaságú A1 zónaolvasztással történő előállításánál a valódi szét­választási tényező megállapítása az Al-ban levő Fe és Si szennyezés viselke­dése. 2. Kísérletek a C02 védőgázas ívhegesztés hegesztőhuzaljainak kifejleszté­sére. 3. A ridegtörés vizsgálata. 4. Kifáradás és kontrakciós munka közötti összefüggés meghatározása. 5. Bemetszésérzéketlen nagyszilárdságú acélok kutatása. 6. Nagysebességű alakítás befolyása az anyag szerkezetére és tulajdonsá­gaira. 7. Hegeszthetőség vizsgálata. 8. A szemcsenagyság befolyása a kontrakciós munkára. ad 1. A zónaolvasztó berendezés optimális paramétereinek meghatározása lényegében már 1961 végéig megtörtént; 1962-ben a még hátralevő kontroli- kísérleteket végezte a tanszék s ezek igazolták az eredmények helyességét. Az Al-ban levő Fe és Si szennyezés viselkedésének tisztázására 2x3 próbatest készült el 0,1% Si, illetőleg 0,1 Fe-mal ötvözött 99,99 tisztaságú Al-ból. Ezek mindegyikét 10—10 menetben zónázták végig a beállított optimális paraméte­rekkel. Az így létrejött kontrakcióváltozást a hely függvényében spektroszkó­piai elemzéssel vizsgálták. Kétséges azonban, hogy az eredmények korrelációba hozhatók-e a többi mérés eredményével. ad 2. Az év folyamán elsősorban a Si tartalom befolyását tanulmányozta a tanszék, számos kísérlettel megállapítva azt, hogy a növekvő Si tartalom a varrat ütőmunkáját erősen rontja, bár a szilárdságot nagymértékben emeli. A kétfajta Si tartalmú huzal gyártására javaslatot tett a tanszék, amit a KGM el is fogadott és így a huzalok VT 1, VT 2 minőségjelzéssel, egyébként azonos Összetételben, de különböző Si tartalommal fognak a hazai piacon megjelenni. ad 3. A kutatás célja a statikus igénybevétel által okozott ridegtörés okai­nak felderítése és a ridegtörés vizsgálatára mérési módszer kidolgozása. Három különböző acélfajtán kimutatták, hogy minden anyagra meghatározható az egy adott próbatest-bemetszéshez tartozó kritikus átmeneti hőmérséklet. ad 4. A kísérlet alapfeltevése, hogy a törési munka fárasztó igénybevétel esetén is állandó érték. A kísérletek eredményeképpen megállapítható, hogy az adott acélnál a bemetszett állapotú kontrakciós munka és valamennyi adott, konstans fordulatszámhoz tartozó, törést okozó feszültség között az elméletnek megfelelően valóban lineáris korreláció áll fenn. A témában a tarfszék együtt dolgozik a Román Tudományos Akadémia Temesvári Kutató Intézetével. ' 100

Next

/
Oldalképek
Tartalom