Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1966-1967

Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói

mányok kandidátusa, a Nemzetközi Öntözési és Belvízrendezési Szövetség Magyar Nemzeti Bizottságának, Mezőgazdasági Üzemi Vízgazdálkodási Bizottságának, az OVF Kollégiumának tagja. Kitüntetései: Szocialista Munkáért Érdemérem, a Vízgazdálkodás kétszeres Kiváló Dolgozója, a Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, A Flidrológiai Társaság Bogdánffy Ödön emlékérme. Dr. Öllős Géza oki. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidá­tusa, a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője. Kitüntetései: Vásárhelyi Pál Emléklap, Munka Érdemérem, Wein János Emléklap. Dr. Lipták Ferenc oki. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor. Kitünteté­sei: Árvízvédelmi Emlékérem, Hidrológiai Társaság Vásárhelyi Pál Emléklapja. Bozóky-Szeszich Károly oki. mérnök, egyetemi adjunktus. Kitüntetései: az Okta­tásügy Kiváló Dolgozója, Wein János Emléklap (Magyar Hidrológiai Társaság). Dr. Illés István oki. mérnök, műszaki doktor, oki. gazdasági mérnök, egyetemi adjunktus. Kitüntetései: kétszeres kiváló műszaki dolgozó, Szocialista Brigád jel­vény. Fekete András oki. mérnök, egyetemi adjunktus. Szolnoky Csaba oki. mérnök, laboratóriumi mérnök. Kitüntetése: Magyar Nép- köztársaság Árvízvédelmi Emlékérme 1965. Kovács Kálmánná oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Dávid Sándorné Deli Maliid oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. ljjas István oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Kitüntetései: Árvízvédelmi Emlék­érem, Kiváló Dolgozó. Winter János oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Mészáros Gábor oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Vas Károly ok.l. öntöző gazd. szakmérnök, tanszéki mérnök. Dr. Lécfalvy Sándor oki. mérnök, műszaki doktor, a műszaki tudományok kandi­dátusa, egyetemi tanársegéd (félállású). Kalmár Gyula oki. mérnök, egyetemi tanársegéd, (félállású). Szépkúti Lajos oki. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású). Bis its Ivánná tanszéki előadó. Simon Jánosné tanszéki adminisztrátor. Dr. Gaál Tiborné tanszéki technikus. Héjj Éva tanszéki technikus. Harsányi Erna műszaki rajzoló. Lapu Józsefné hivatalsegéd. Hídvégi Győző tanszéki mechanikus. Gödi László tanszéki technikus. Fekete Sándor tanszéki mechanikus. Gaál László tanszéki mechanikus. Tudományos kutató részleg Dr. Szabó László oki. mérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki tudományok kandidátusa, műszaki doktor. Kitüntetései: Háromszoros Kiváló Dolgozó, a Hid­rológiai Társaság Vásárhelyi Pál Emléklapja. Klimata Teofil tanszéki mechanikus. Hunyady Géza kutatási segéderő. Kiss Györgyné kutatási segéderő. 59

Next

/
Oldalképek
Tartalom