Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1966-1967

A tanszékek tudományos és művészeti munkássága

Szakdolgozatok Borsos József: Városgazdasági mérnökképzés Magyarországon. = Városépítés. Bp., 1966., 4. sz. 11—12. — A várostervezés mérnöki előkészítése. 1. A tervezéshez szükséges térképek. = Városépítés. Bp., 1967., 2. sz. 25—27. — A várostervezés mér­nöki előkészítése. 2. A tervezést előkészítő mérnöki vizsgálatok. = Városépítés. Bp., 1967., 4. sz. 4—5. — Hozzászólás a MTA Településtudományi Bizottság ankétján Dr. Faragó Kálmán: „A társadalmi fejlődés hatása a város szerkezetére” c. előadásá­hoz. = Településtud. Közi. Bp., 1967., 19. sz. 53—55. Bozóky-Szeszich Károly: Vízellátási körhálózatok néhány hidraulikai kérdése. = ÉKME Tud. Közi. Bp.,' 13. 1967., 3—4. sz. 373—384. Dávid Sándorné Deli Matild: Kutak tervezésének néhány hidraulikai kérdése. (MTA Szivárgási Ankét) Bp., 1966., 6 p. [Társszerzők: Öllős Géza, Szolnoky Csaba] Dávid Sándorné Deli Matild—Öllős Géza—Szolnoky Csaba: A nyomás alatti réte­get megcsapoló kutak tervezésének hidraulikai kérdései. = Hidr. Közlöny. Bp., 1966., Io. sz. 448—459. Dobos Alajos: Esőztető szárnyvezetékek hidraulikai vizsgálata. = ÉKME Tud. Közi. Bp., 13. 1967., 3—4. sz. 385—392. — Hordozható esőztető berendezések gazda­ságos kialakítása. = Hidr. Közlöny. Bp., 1967., 3. sz. 116—121. — Csővezetékes hordozható esőztető fővezeték hidraulikai vizsgálata. = Hidr. Közlöny. Bp., 1967. 4. sz. 227—232. Fekete András: Az öntözési üzem munkamennyiségének számítása. = Hidr. Köz­löny. Bp., 1967., 2. sz. 61—69. Ijjas István: A vízszintessel 0< a^ 90° szöget bezáró irányú kapilláris emelkedés vizsgálata. Bp., 1966., 6 p. (MTA Szivárgási Ankét.) — Öntözőcsatornák tömörített talajszigetelésének tartóssági vizsgálata. = Hidr. Közlöny. Bp., 1966., 12. sz. 506— 511. Lipták Ferenc: A kolmatáció laboratóriumi vizsgálata. MTA Szivárgási Ankét. Bp., 1966., 5 p. — A vízépítőmérnöki szak. = Jövő Mérnöke. Bp., 1967., 2. sz. 25. V. Nagy Imre: A kitermelhető felszínalatti vízkészletek meghatározásának elvi és gyakorlati kérdései. (MTA Szivárgási Ankét.) Bp., 1966., 11 p. — A szivárgás La­place és Fourier-féle differenciálegyenleteinek megoldása Monte-Carlo módszerrel. (MTA Szivárgási Ankét.) Bp., 1966., 6 p. Öllős Géza: Hydraulics for lowering groundwater table using vacuum wells. = Acta Techn. Bp., 1967. 1—2. sz. 111. — Víztermelő és vízszintsüllyesztő létesítmények hidraulikai kérdései. (MTA Szivárgási Ankét.) Bp., 1966., 28 p. Öllős Géza—Deli Matild—Szolnoky Csaba: Kutak tervezésének néhány hidraulikai kérdése. (MTA Szivárgási Ankét.) Bp., 1966., 6 p. Öllős Géza—Lipták Ferenc: Burkolt és szigetelt öntözőcsatornák szivárgása. (MTA Szivárgási Ankét.) Bp., 1966., 6 p. Salamin Pál: A hazai vízellátás fejlesztésének műszaki kérdései. = A Magyar Higié­nikusok Társasága Vándorgyűlésén elhangzott előadások. Bp., OKI 1967., 22—23. — Entwässerung der Niederungen der Tiefebene. = Wasser und Boden. Hamburg. 2. 1967., 44—46. — Le développement du réseau d’observation des couches de neige en Hongrie. = Symposium of Quebec, Planification des Réseaux Hydrologiques, 1965., Gentbrugge. Belgium. 1967., 179—188. — Mezőgazdasági vízhasznosítási kutatások = Hidr. Közlöny. Bp., 1967., 4. sz. 172—178. Szabó László: Variation in soil moisture storage during the winter half-year. (Symposium on Water in the Unsaturated Zone.) Wageningen, 1966., 13 p. Szabó László—Szekrényi B.: A drénezés és mélylazítás hatása a nyugatmagyaror­111

Next

/
Oldalképek
Tartalom