Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1966-1967

Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói

Dr. Szalay György oki. középiskolai tanár, tanszékvezető nyelvtanár. Drexler Gyuláné oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Gábor Glória oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Herczog Istvánná oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Dr. Kapolyi Lászlóné oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Nagy Zsuzsa oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Dr. Rétháti István oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Dr. Seiffert Árpádné oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Dr. Szabó József oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Kitüntetése: Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozat. Török Hona oki. középiskolai tanár, nyelvtanár. Podányi Lászlóné adminisztratív ügyintéző. Szabó Józsefné hivatalsegéd. MÉRNÖKKARI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Dr. Trutz Béla közgazdasági doktor, gazdasági igazgató. Dr. Brodszky Miklós államtudományi doktor, revizor. Jancsó Zoltán revizor. Czidor Jánosné előadó I. Dr. Antalóczi Sándorné irodavezető. Marosvölgyi Józsefné hivatalsegéd. Gombos Józsefné hivatalsegéd. PÉNZÜGYI OSZTÁLY Poprádi János osztályvezető. Költségvetési csoport Bimbó Béláné főelőadó. Gecső Sándorné főelőadó. Magyarvári József főelőadó. Kiss Gyuláné előadó I. Kocsár Józsefné előadó 1. Dr. Molnár Atti/áné előadó I. Saskői Vilmosné előadó I. Markó Ottóné előadó II., pénztári ellenőr. Seper Lászlóné előadó II. Subái Erzsébet előadó II. Könyvelési csoport Simó László csoportvezető 1. Ördögh Jánosné előadó I. Szécsi Jenőné előadó I. Székely Józsefné előadó I. Fülöp Sándorné könyvelő. 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom