Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1965-1966

A tanszékek tudományos és művészeti munkássága

Illés István: Csatornaátemelők elhelyezése (Vízügyi Közlemények, 1965/3. 242—256 old. — Radioaktív szennyvizek tisztítása. Hidrológiai Közlöny, 1966/ 2. 57—65 old. — Légbefúvásos homokfogók működését befolyásoló ténye­zők vizsgálata. Vízügyi Közlemények, 1965/4. 552—560. Dávid Sándorné Deli Matild: Légbefúvásos INKA medence laboratóriumi vizsgálata. Hidrológiai Közlöny, 1965. 11. sz. 523—528. Ijjas István: Effect of Compactness and Initial Moisture Content of the Soil on the Process of Capillary Rise. Symposium on Water in the Unsaturated Zo­ne, Organized by UNESCO, Wageningen, 19—25 June 1966. 12 p, 9 ábra. Előadások Borsos József: Iparfejlesztés és városépítés. (Hazafias Népfront— Városi Ta­nács V. B.ankétja, Gyöngyös, 1965.okt.30.) — Tározás a vízellátásban — gazda­sági vizsgálatok. (Magyar Hidrológiai Társaság 1965. nov. 16.) — A városter­vezési oktatás komplex problémái. (ÉTÉ Városrendezési Szakosztálya, Vita­indító, 1966. III. 16.) — A városi szemét problémái és a városfejlesztés. (Ma­gyar Higienikusok Társasága ankétja, Hozzászólás. Szeged, 1966. IV. 22.) — Városépítés és fürdőfejlesztés. (Hazafias Népfront—Városi Tanács V. B.ankétja. Összefoglaló és értékelés. Hajdúszoboszló, 1966. IV. 30.) Öllös Géza: A levegő áramlásának néhány sajátossága szemcsés közegben. (ÉKME Tud. Ülésszak. (Előadta: Bozóky-Sz.Károly) 1965. IX. 4.)—Hydrau­lic Process of Groundwater Table Lowering by Vacuum Wells. (Egyiptomi Mérnöki Egyesület. Kairó, 1965. IX. 30.)—Problems of Groundwater Hydrau­lics. (4 óra a Kairói Műegyetemen. 1965. XL 1. és XL 8.) — Talajvizek hidro- mechanikája. (23 óra előadás az „Alapozás” szakmérnökágazati oktatás kereté­ben. Budapest, 1965. XII. 3—18. között.) — A feszített tükrű kutak hidraulikai tervezésének kérdései. (Magyar Hidrológiai Társaság Vízellátási és Hidrogeoló­giai Szakosztálya. Budapest, 1966. IV. 19.) — Well Hydraulics. (International Post-Graduate Course on Hydrological Methods for Developing Water Re­sources Management. Budapest, 1966. IV. 25—V. 3.) — A feszített tükrű kutak tervezésének újszerű szempontjai. (Magyar Hidrológiai Társaság Nyíregyházi Csoportja. 1966. V. 6.) — Egyesült Arab Köztársaságbeli tanulmányút szakmai tapasztalatairól. (Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Csoportja. 1966. V. n.) Szabó László—Szekrény i Béla: Üjabb adatok a keszthelyi láp talaj vízgaz­dálkodási tulajdonságaihoz. (IX. Nemzetközi Lápkongresszus. Keszthely, 1965. IX. 15.) Bozóky-Sz. Károly: A tározók hidraulikai vizsgálata. (Budapest, 1965. nov. 16. Magyar Hidrológiai Társaság, Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztály.) — Vízellátó hálózatok hidraulikai vizsgálata. (Budapest, 1966. február 16. Magyar Hidrológiai Társaság. Vízellátási és Hidrológiai Szakosztály.) — Vízszállító körhálózatok hidraulikai vizsgálata. (Miskolc, 1966. márc. 22. Építőipari Tu­dományos Egyesület Miskolci Csoportja.) Fekete András: Az esőztető rendszerek üzemi egységeinek kialakítása. (Ma­gyar Hidrológiai Társaság Heves megyei Csoportjának rendezésében, Mezőgaz­dasági Vízgazdálkodási Ankéton, Eger, 1965. IX. 6—7.) Kutatómunka Hajdúnánási Ä. G. esőztető öntözőrendszerének vizsgálata. A vizsgálat célja: a Hajdúnánási A. G. Puszta dűlőjében létesítendő 2980 ha kiterjedésű öntözőrendszer csőhálózatának gazdaságos kiala­kítása. Vállalt feladatukon túlmenően összefoglalást adtak az öntözőrendszerekre vonatkozó eddigi kutatási eredményekről, sőt több területen új kutatómunkát is végeztek és azok gyakorlati alkalma­121

Next

/
Oldalképek
Tartalom