Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1965-1966

A tanszékek tudományos és művészeti munkássága

VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK Tan- és szakkönyvek V. Nagy Imre: A hidromechanizáció technológiája. Kézikönyv. OVF. Bp. 1966. febr. Disszertáció Illés István: Csatornázási átemelők gazdaságos telepítésének vizsgálata. Mű­szaki doktori értekezés, 105. oldal. 26. ábra. Megvédés: 1966. III. 25. Jegyzetek V. Nagy Imre: Hidrológia I. Tankönyvkiadó, Bp. 1965. dec. — Hidrológia II. Tankönyvkiadó, Bp. 1966. febr. (Egyetemi jegyzetek). Salamin Pál: Mezőgazdasági vízgazdálkodás I. 252 oldal, 1966. V. (Egyete­mi jegyzet). Borsos József: Mélyépítési ismeretek II. rész Építészmérnöki Kar, Szakmér­nöki Tagozat, 1966. (Egyetemi jegyzet). Öllős Géza: Hidrológia és hidraulika. II. rész. Hidraulika. 1965. 253. old. — Talajvizek hidromechanikája 1966. Szakmérnöki jegyzet, 196 old. Szakdolgozatok V. Nagy Imre: Csatorna-altalajok kolmatációjának számítása. Hidrológiai Közlöny, Bp. 1965. — Vízerőművek tározóinak parteróziós és jégviszonyai. Tanulmány a KGST 3. szekciója számára, Bp. 1966. márc. (orosz és magyar nyelven). Borsos József: A Budapest—Bécs-i autóút környékének regionális terve. Vá­rosépítés, 1965. 3. sz. — Tartalékok a közműellátásban. MTA Építés- és Köz­lekedéstudományi Közlemények, 1965. IX. 1. — Várostervező, városüzemelte­tő, Városépítés, 1965. 5. sz. — Települések mérnöki létesítményeinek szerepe a lakosság egészségvédelmében, Településtudományi Közlemények, 1965. 17. sz. Öllős Géza: A levegő szemcsés közegbeli áramlásának néhány sajátossága. ÉKME Tudományos Közleményei. 1965. XI. kötet 3—4. 325—336. o.— A homogén talajba mélyített munkaárok víztelenítése vákuumkutakkal. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1965. 3—4. 537—564 old. — Az inho­mogén talajba mélyített munkaárok víztelenítése vákuumkutakkal. Hidrológiai Közlöny, 1965. 5. — Munkagödrök víztelenítésének talajmechanikai jellem­zése. Mérnök Továbbképző Intézet, 4462. Budapest, 1966. 241—302. old. — Well Hydraulics. International Post-Graduate Course on Hydrological Meth­ods for Developing Water Resources Management. Budapest, May 1966. 95— 170 old. Lipták Ferenc: Kolmatációval kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatok. Hid­rológiai Közlöny, 1966. 7. sz. Bozóky-Sz. Károly: Vízellátási csőhálózatok hidraulikai számításának né­hány kérdése. Hidrológiai Közlöny, 1966. 3. sz. pp. 110—120. Szabó László—Reményi Péter—Szalay Éva: A Pécsi-medence talaj- és réteg­vizének utánpótlása. Hidrológiai Közlöny, 1965. 12. sz. — Variations in Soil Moisture Storage during the Winter Half-Year. Symposium on Water in the Unsaturated Zone. Wageningen. 19—25. June 1966. 120

Next

/
Oldalképek
Tartalom