Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1964-1965

Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói

Bozóky — Szeszich Károly oki. mérnök, egyetemi adjunktus. Kitüntetései: az oktatásügy kiváló dolgozója, a Hidrológiai Társaság Wein János Emlék­lapja. Dobos Alajos oki. mérnök, egyetemi adjunktus (félállású). Kitüntetése: a Hidrológiai Társaság Vásárhelyi Pál Emléklapja. Fekete András oki. mérnök, egyetemi adjunktus. Illés István oki. mérnök, oki. gazdasági mérnök, egyetemi adjunktus. Kitün­tetései: kétszeres kiváló műszaki dolgozó, Szocialista Brigád jelvény. Dr. Lipták Ferenc oki. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor. Ki­tüntetései: Árvízvédelmi Emlékérem, a Hidrológiai Társaság Vásárhelyi Pál Emléklapja. Dávid Sándorné oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Ijjas István oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Kitüntetése: Árvízvédelmi Emlékérem. Kovács Kálmánné oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Váss Károly oki. mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanársegéd. Winter János oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Szolnoky Csaba oki. mérnök, laboratóriumi mérnök. Kitüntetése: a Hidroló­giai Társaság Vásárhelyi Pál Emléklapja. Bisits Ivánná tanszéki előadó.' Dormányi Jánosné tanszéki adminisztrátor. Füspök Mária műszaki rajzoló. Dr. Gaál Tiborné tanszéki technikus. Szabadics János hivatalsegéd. Benedek István önálló tanszéki laboráns. Kitüntetése: a Hidrológiai Társa­ság Vásárhelyi Pál Emléklapja. Vaskó István tanszéki mechanikus. Gödi László tanszéki mechanikus. Fekete Sándor tanszéki mechanikus. Lapu József né kisegítő. Tudományos kutató részleg Dr. Szabó László oki. mérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki tudo­mányok kandidátusa, műszaki doktor. Kitüntetései: háromszoros kiváló dol­gozó, a Hidrológiai Társaság Vásárhelyi Pál Emléklapja. Takács József mechanikus. Klimala Teofil tanszéki mechanikus. Hunyady Géza kutatási segéderő. Kiss Györgyné kutatási segéderő. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Dr. Trutz Béla gazdasági igazgató, közgazdaságtudományi doktor. Czidor Jánosné előadó I. Antalóczi Sándorné irodakezelő. Bobók Béláné hivatalsegéd. Varga Rózsa hivatalsegéd. 79

Next

/
Oldalképek
Tartalom