Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1964-1965

A tanszékek tudományos és művészeti munkássága

420 — 423. old. — Über Versorgungsleitungen. Österreichische Wasserwirt­schaft, 1964. 9 —10. sz. 191 —195. old. — A településtudományi kutatások bírá­lata. ÉM Kutató Intézetek tudományos ülésszaki kiadvány, 77 — 100. old. 1964. — Távlati közművesítési feladatok tervezési és kivitelezési kérdései (társ­szerzőkkel). OMFB tanulmány, 1964. XI. 58—65, 190 — 209. old. — A városi rekonstrukció műszaki-gazdasági irányelveinek kialakítása (társszerzőkkel), OMFB tanulmány, 1964. XII. 1 — 69. old. — A várostervezés feladatai és cél­jai. Városépítés, 1964. 2. sz. 1 old. — Lokaler Verkehr und kommunale Versor­gung als bestimmende Faktoren der rationellen Stadtgrösse in Ungarn. Be­richten zur Landesforschung und Landesplanung, 1964. 4. sz. 329 — 342. old. — Approximation method for investigating the economy of single and double public utility line systems. Congres Int. de FUrbanisme Souterrain, Warszawa, 1965., 73-82. old. Bozóky — Szeszich Károly: Hengeres tározómedencék áramlástani vizsgá­lata. Hidrológiai Közlöny, 1965. 4. sz. 156—172. old. Dávid Sándorné (Deli Maliid): Az öntözés néhány vízháztartási kérdése külföldi kutatások tükrében. ÉKME Tudományos Közlemények, X. köt. (1964) 4. sz. 3 — 24. old. Ijjas István: Öntözőcsatornák kapilláris vízvesztesége. Hidrológiai Köz­löny, 1965. 7. sz. 295-308. old. Illés István: Csatornaátemelők elhelyezése. Vízügyi Közlemények, 1965. 3. sz. 242-256. old. Liptálc Ferenc: Hordalékadagoló berendezések. Hidrológiai Közlöny, 1964. 12. sz. 569-572. old. Öllős Géza: A hasadékos kőzetbeli vízmozgásokra vonatkozó kisminta­vizsgálatok. Műszaki Élet, 1964. 3. sz. 19 —23./old. — Model Investigations into Seepage. Acta Technica, Budapest, 1964. 49. sz. 327 — 355. old. — Fun­damental problems of vacuum well hydraulics. ÉKME Tudományos Közle­mények, X. köt. (1964) 4. sz. 115—128. old. — Probleme hidraulice de actua- litate privind puturile cu drenuri orizontale. Studii de geotechnica, fundatii, si constructii hidrotechnice VII. Comitetul de Stat al Apelor. Institutul de Studii si cercetari Hidrotechnice. Bukuresti, 1964., 43 — 46. old. — Az inhomogén talajba mélyített munkaárok víztelenítése vákuumkutakkal. Hidrológiai Köz­löny, 1965.'5. sz. 193-205. old. Salamin Pál: Beszivárgás, olvadás, erózió és talajfagy. MTAAD Közle­mények, 1964. XXIII. 1 — 22. old. — Les terrains d’études comme moyens de la recherche hydrologique. Symposium de Budapest, Publication No 66 de F Association Internationale d’Hydrologie Scientifique. 1965., 75 — 83. old. Szabó László: Törpevízművek és a falu ivóvízellátása. Magyar Építőipar, 1964. 7. sz. 429 —448.old. V. Nagy Imre: Investigations into the operation of irrigation canals in Hungary. Congr. ICID. New-Delhi, 1965., 265 — 277. old. Dávid Sándorné — Öllős Géza — Szolnoky Csaba: Ergebnisse von Modell­versuchen über die Grundwasserabsenkung durch Vacuumbrunnen. Acta Technica, Budapest, 1964. 49. sz. 163—189. old. Liptálc Ferenc —Öllős Géza: Burkolt és szigetelt öntözőcsatornák szivár­gása. Vízügyi Közlemények, 1964. 4. sz. 549 — 574. old. Dobos Alajos — Szolnoky Csaba: Hydraulische Untersuchung von Rechen. ÉKME Tudományos Közlemények, X. köt. (1964) 4. sz. 51 — 67. old. 133

Next

/
Oldalképek
Tartalom