Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1963-1964

A tanszékek tudományos és művészeti munkássága

Közlöny, 1964. 1. sz. — Szivárgási jelenségek kismintavizsgálatai. MTA Mű­szaki Tudományok Osztályának Közleményei, 1964. 33. köt. 1—4. sz. Salamin Pál: Vízépítési fogalmak elnevezése, jele és mértékegysége. (Ivi- csics Lajossal közösen összeállított szabvány.) Magyar Szabványügyi Hivatal, 1963. Nos táches les plus urgentes dans le domaine de Tirrigation. EKME Tud. Közi. IX. köt. (1963) 4. sz. Náj-novite rezultati v borbata szrestu zagubite ot filtracijata v napoitelnite szisztemi na NR Ungarija. Bolgár Tudományos Aka­démia Öntözési Konferenciája, 1964. A II. Tiszai vízlépcső és öntözőrendszerei beruházási programjának vizsgálata. (Szerkesztőként és több szerzővel közö­sen.) Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, 1964. Szólnoky Csaba: A fagyott talajok vízáteresztésónek laboratóriumi vizs­gálata (Bozóky-Szeszich Károllyal és Klimes-Szmik Andorral). Hidrológiai Közlöny, 1963. 6. sz. Előadások Borsos József: Települések vízgazdálkodási üzemeinek kapcsolata a telepü­lés és az ipar fejlesztésével. (Magyar Hidrológiai Társaság Nemzetközi Kon­ferenciája, 1963. X.) — Vízművek feladatai, a gazdasági vizsgálatok alapelvei. (Mérnöki Továbbképző Intézet, Fővárosi Vízművek, 1964.) Illés István: Ipari szennyvizek tisztítása. (Mérnöki Továbbképző Intézet, Nitrokémia Ipartelepek, Fűzfő-gyártelep, 1964. V.) Lipták Ferenc: A mezőgazdasági vízgazdálkodás szerepe és problémái a nagyüzemi gazdálkodásban (Mérnöki Továbbképző Intézet, 1964.1.) — Burkolt és szigetelt öntözőcsatornák szivárgása. (Magyar Hidrológiai Társaság szegedi csoportja, 1964. II.) Öllős Géza: A főkarsztvíztároló hidraulikai működési rendszerének felde­rítését szolgáló eddigi modellkísérletek eredményei és a további kutatás elő­feltételei. (IV. Karszthidrológiai Konferencia. Tatabánya, 1963. IX.) — Burkolt és szigetelt öntözőcsatornák szivárgása (Magyar Hidrológiai Társaság szegedi csoportja, Szeged, 1964. II.) — A vákuumkutatás talajvízszintsüllyesztésre vonatkozó újabb kisminta vizsgálatok eredményei. (A Magyar Hidrológiai Tár­saság Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztálya és a Közlekedéstudományi Egyesület Alagút és Mólyalapozási Szakosztálya. Budapest, 1964. II.) Munka­árkok vákuumkutas víztelenítésére vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok ered­ményei. (Magyar Hidrológiai Társaság Nyíregyházi Csoportja, Nyíregyháza, 1964. II.) — Bulgáriában mérnök szemmel. (Magyar Hidrológiai Társaság Nyíregyházi Csoportja, Nyíregyháza, 1964. II.) Salamin Pál: A vízháztartási egyenlet egyes tényezőinek szerepe (MTA Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Üzemi Vízgazdálkodási Bizott­ságának Vitaülése, 1963. IX.) — Zárt és nyílt szűrők és azok kialakítása (Mér­nöki Továbbképző Intézet, 1963. XII.) —- Beszivárgás olvadási erózió és talaj­fagy. (MTA Agrártudományok Osztálya Agrometeorológiai Bizottságának An- kétja, 1963. X.) Víztározás. Mérnöki Továbbképző Intézet (Vízművek, 1964. IV.) — Ipari szennyvizek tisztítása, alapfogalmak. (Mérnöki Továbbképző Intézet, Nitrokémia Ipartelepek, Fűzfő-gyártelep, 1964. IV.) Szolnoky Csaba: Szemelvények a Vízgazdálkodási tanszék laboratóriumá­nak kutatómunkáiból. (Institut de Constructs, Bucuresti, 1964. IV.) —Kísér­leti módszerek és mérőberendezések a Vízgazdálkodási Tanszék laboratóriumá­ban. (Institutul Politehnica, Temesvár, 1964. VI.) 134

Next

/
Oldalképek
Tartalom