Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1962-1963

Az 1962/63. tanév története

cializálódnék, a választott terület szakértőjeként adna elő, konzultációt vezetne, megírná a tankönyv vagy jegyzet megfelelő fejezetét; ugyan­erről a területről választaná kutatási, tervezői és laboratóriumi munkájá­nak témáját. Egyes oktatók még mindig idegenkednek a tudományos címek meg­szerzésétől, különösen a tervezési tanszékeken. A doktori cím elérésével szemben támasztott követelmények olyanok, hogy tervszerű tevékenység­gel minden elméleti munkát folytató oktató teljesítheti azokat, és az ilyen irányú munka kialakítja a fiatalabb oktatók rendszerező képességét, mely közvetlenül az oktatást is segíti. Ezért a címek megszerzésére továbbra is ösztönözni kívánjuk oktatóinkat. Szakmai gyakorlatot az eredeti káderfejlesztési terv elkészülte óta 28 oktatónk szerzett, és jelenleg 16 oktatónk dolgozik különböző iparválla­latoknál. Az 1962/63-as tanévben az oktatók létszáma 64 fővel emelkedett. Egyre nagyobb nehézséget okoz a megfelelő, oktató-nevelő munka ellátá­sára alkalmas szakemberek kiválasztása az iparból. A létszámszükségletnél feltétlenül meg kell említeni, hogy rendkívül nagy a hiány a segédszemély­zetben (pl. a Közlekedési Üzemmérnöki Karon 11 fő azonnali beállítása volna szükséges). A hiányzó segédszemélyzet munkáját az oktatók látják el, ami merőben helytelen. Az elmúlt oktatási évben az egyetem oktatói karában az alábbi kine­vezések, illetve előresorolások történtek: egyetemi tanári kinevezés — egyetemi docensi kinevezés 9 adjunktus 2-ből 1-be 20 tanársegéd 1-ből adjunktus 2->be 28 tanársegéd 2-ből 1-be 15 tanársegéd 3-ból 2-be 1 gyakornokból tanársegéd 3-ba 2 Az egyetem oktatói és dolgozói kiváló és eredményes munkásságukért az alábbi kitüntetésekben részesültek: Dr. Perényi Imre egyetemi tanár, rektor: Munka Érdemrend; Dr. T\urányi István tanszékvezető egyetemi tanár: Munka Érdemrend; Szathmári József egyetemi docens: Szocialista Munkáért Érdemrend; Dr. Gábor László tanszékvezető egyetemi tanár: Ybl-díj; Dr. Kézdi Árpád tanszékvezető egyetemi tanár: Jáky-díj; Messinger Géza egyetemi docens: Alpár-díj; Biacs Nándor tanszékvezető egyetemi docens: Pattantyús Adám Em­lékérem arany fokozata; Dr. Salamin Pál tanszékvezető egyetemi tanár: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója; Bozóky-Szeszich Károly egyetemi adjunktus: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója; Kiscelli László egyetemi adjunktus: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója; Dr. Hegyi László egyetemi adjunktus: az Oktatásügy Kiváló Dol­gozója; Virághalmi Árpád osztályvezető: Kiváló dolgozó. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalom