Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1961-1962

Előadott tárgyak és előadók

Tantárgy Előadó Előadás Gyakor­lat Beszá­molás módja Tantárgy Előadó Előadás Gyakor­lat Beszá­molás módja III. évfolyam Földmérőmérnöki szak 5. félév 6. félév Politikai gazdaságtan Politikai gazdaságtan Vukovies Arnold .......... 2 — V S tuber Ervin ............ 2 — V, sz. lev. Építőanyagok Talaj mechanika, Dr. Palotás László . . . 2 2 v> gy földművek Dr. Kézdi Árpád .... 4 3 v, gy Talaj mechanika, földművek Kiegyenlítő szá­Lazányi István ............ 2 — a m ítások Dr. Ilazay István . . . 4 3 v, gy Kiegyenlítő számítások Dr. Ilazay István .... 2 2 gy Földrajzi hely meg­határozás Vetülettan Dr. Rédey István . . . 5 3 v. gy Dr. Hazay István .... 4 4 y, gy Topográfia Vízépítéstan Kunovszky Emii .... 4 3 gy, lev. Dr. Németh Endre . . . 4 2 gy Geodéziai rajz Mérnökgeológia Dr. Rédey István . . . — 4 gy Kertész Pál ................ 1 — V Fa- és kisegítő Geodéziai számítás szerkezetek L’Auné Ottó................ 1 2 gy Hilvert Elek ............. — — v , lev. Idegen nyelv Vízépítéstan Dr. Szalay György . . . 2 gy Bozóky-Szeszich K. . . v, lev. IV. évfolyam Mérnöki szak 7. félév 8. félév Tudományos szocializ­mus Szigeti Istvánná .......... 2 V Tudományos szocia­lizmus Fülöp Dénes.............. 2 ' V V asbet onépítéstan Dr. Palotás László . . . 2 4 a Vasbetonépítéstan Dr. Bölcskei Elemér , 2 — v, gy Vízépítés tan I. Sabathiel József .......... 4 3 v , gy Vízépítéstan II. Dr. Salamin Pál .... 4 4 gy Épületek szerkezetei és tervezése Lux László.................. 3 gy, sz A eél- és fémszerkeze­tek Szépe Ferenc ....... 2 2 gy Acél- és fémszerk. Szépe Ferenc .............. 4 — V Al apozás és alagút- építéstan Dr. Széchy Károly . . 2 2 V 89

Next

/
Oldalképek
Tartalom