Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1961-1962

Az Egyetem oktatói és államigazgatási dolgozói

/ Megyeri Jenő egyetemi tanársegéd, oki. mérnök. Mentsik Győző egyetemi tanársegéd, oki. mérnök. Kitüntetése: Árvíz- védelmi Emlékérem. Krizsán Gyula egyetemi tanársegéd, oki. mérnök. Buócz Tibor tudományos munkatárs, oki. mérnök. Dormány Jánosné tanszéki adminisztrátor. Sajgál Pálné tanszéki adminisztrátor. Barcsik Elek tanszéki betanított munkás. Laky Ildikó tanszéki betanított munkás. Legény Iván hivatalsegéd. Vasútépítési és üzemi tanszék Csanádi György Kossuth-díjas, tanszékvezető egyetemi tanár (fél­állású), az MTA levelező tagja, műszaki doktor, oki. mérnök, oki. közgazda, a közlekedés- és ppstaügyi miniszter első helyettese, a Magyar Államvasu­tak vezérigazgatója, az MTA VI. Műszaki Tudományok osztálya vezetőségi tagja, az MTA Közlekedéstudományi bizottságának elnöke, Területi Kuta­tási (Regionális) bizottságának és Tudományos minősítő bizottságának tagja. Kitüntetései: Munka Vörös Zászló Érdemrendje, a Magyar Népköztársaság Érdemérem arany koszorúja, Magyar Népköztársaság Érdemrendje. Kerkápoly Endre egyetemi adjunktus, oki. mérnök. Kitüntetése: az oktatásügy kiváló dolgozója. Kása Tibor egyetemi adjunktus, oki. mérnök. Molnár György egyetemi adjunktus, oki. mérnök. Kecskés Sándor egyetemi tanársegéd, oki. mérnök, oki. gazdasági mér­nök. Kitüntetése: az állami gazdaságok kiváló dolgozója. Bajza Endréné tanszéki adminisztrátor. Kiss János hivatalsegéd. I. sz. Vízépítéstani tanszék Salamin Pál tanszékvezető egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, műszaki doktor, oki. mérnök, az MTA Mezőgazdasági üzemi vízgazdálkodási bizottságának, Vízgazdálkodási, vízépítési és hidrológiai bizottságának tagja. V. Nagy Imre egyetemi docens (félállású), a műszaki tudományok kan­didátusa, műszaki doktor, oki. mérnök. Barna Aladár egyetemi adjunktus (félállású), oki. mérnök. Bozóky-Szeszich Károly egyetemi adjunktus, oki. mérnök. Lipták Ferenc egyetemi adjunktus, műszaki doktor, oki. mérnök. Perényi Károly egyetemi adjunktus (félállású), oki. mérnök. Szalay Miklós egyetemi adjunktus, oki. mérnök. Dobos Alajos egyetemi adjunktus, oki. mérnök. Fekete András egyetemi tanársegéd, oki. mérnök. Czédli György egyetemi tanársegéd (félállású), oki. mérnök. Szolnoki Csaba tanszéki mérnök, oki. mérnök. Deli Matild tudományos segédmunkatárs, oki. mérnök. Vásony Judit műszaki rajzoló. Bisits Ivánná tanszéki adm. ügyintéző. Benedek István önálló tanszéki laboráns. 194

Next

/
Oldalképek
Tartalom