Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1956-1957

Az egyetem oktatói és államigazgatási dolgozói

Építészmérnöki Kar Gábor László dékán, egyetemi tanár, tanszékvezető, a műszaki tudományok kandidátusa, oki. építészmérnök, az MTA építéstudományi főbizottságának és inté­zőbizottságának tagja, az MTA épületszerkezeti szakbizottságának vezetője; kitün­tetései: »Munka érdemrend«, »Kiváló munkáért« jelvény, »A felsőoktatás kiváló dolgozója«. Széli László dókánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár, műszaki doktor, oki. építészmérnök. Dékáni Hivatal Krakoviczer Sándor főelőadó. Bálint Tiborné előadó. Dudás Lászlóné előadó. Maruzzi Emilné előadó. Orosházi Béláné előadó. Rödönyi Károlyné előadó. Szente László előadó. Tolnai Lajosné előadó. Tóth Pálné előadó. Wintsche Olga előadó, közgazdasági doktor, ckl. közgazda. Buna Sarolta adm. ügyintéző II. Klémann Julianna adm. ügyintéző II. Morelli Klára adm. ügyintéző II. Pirák Mária adm. ügyintéző II. Koczó Józsefné kisegítő. Nagy Istvánná kisegítő. Építésszervezési Tanszék Kardos Andor egyetemi tanár, tanszékvezető, oki. mérnök. Szathmáry József egyetemi docens, oki. gépészmérnök. Vadász Mihály egyetemi docens, oki. építészmérnök. Hegyi László egyetemi adjunktus, oki. építészmérnök. Marosi Sándor egyetemi adjunktus, oki. építészmérnök. Schmidt Béla egyetemi adjunktus, oki. építészmérnök; kitüntetése: »Magyar munka érdemérem«. Kürti István egyetemi tanársegéd, oki. épitésgazdasági mérnök. Liptai Vilmos egyetemi tanársegéd, oki. építészmérnök. Lukovich Pál egyetemi tanársegéd, oki. mérnök. Dr. Netkovszky Albertné egyetemi tanársegéd, ökl. közgazda. Neuwirth Gábor egyetemi tanársegéd, oki. mérnök. Sólyom István oki. fordító. Csontha Andrásné adm. ügyintéző II. Dr. Gál Sándorné adm. ügyintéző II. Matskássy Gyula műszaki rajzoló, festőművész. Erdősi Györgyné kisegítő. Polgár Lászlóné kisegítő. Építéstechnológiai Tanszék Széli László dékánhelyettes egyetemi tanár, tanszékvezető, oki. építészmérnök Berendi György egyetemi docens, oki. építészmérnök. Gellért Sándor egyetemi docens, oki. mérnök. Bartha Jenő egyetemi adjunktus, oki. mérnök. Bruzsa László egyetemi adjunktus (félállású), oki. építészmérnök. Hittrich János egyetemi adjunktus, oki. építészmérnök. Karácsony Sándor egyetemi adjunktus, oki. építészmérnök. Horn József egyetemi tanársegéd, oki. építészmérnök. Lévai Jenő egyetemi tanársegéd, oki. mérnök. Valiskó János egyetemi tanársegéd, oki. építészmérnök. 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom