Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1955-1956

Az Egyetem oktatói és államigazgatási dolgozóinak cím- és névtára

Városgazdasági tanszék Tanszékvezető egyetemi tanár: Docens: Egyetemi adjunktus: Egyetemi tanársegéd : Önálló tudományos kutató: Gyors- és gépíró: Műszaki rajzoló: Hivatalsegéd : Tanszékvezető egyetemi tanár: Egyetemi docens: Egyetemi adjunktusok: Egyetemi tanársegédek : Mérnök: Tudományos munkatárs: Aspiráns: Segédelőadó: Gyors- és gépíró: Műszaki rajzoló: Tudományos munkaerők: Önálló tanszéki laboráns: Mechanikusok: Hivatalsegéd: Borsos József okleveles mérnök Ruisz Rezső bölcsészdoktor (félállású) Vidor Ferenc okleveles építészmérnök Miskolczy József okleveles mérnök Valló István jogtudományi doktor Horváth Ernőné Kimer Kornél Bulejsza Imréné I. számú Vízépítéstani tanszék Németh Endre, a műszaki tudományok doktora, okle­veles mérnök Salamin Pál, a műszaki tudományok kandidátusa, a Mérnöki Kar dékánhelyettese, okleveles mérnök Bozóky-Szeszich Károly okleveles mérnök Szalay Miklós okleveles mérnök Dobos Alajos okleveles mérnök Kuncze István okleveles mérnök Lipták Ferenc okleveles mérnök Langmár József okleveles mérnök Szolnoky Csaba okleveles mérnök Öllös Géza, okleveles mérnök Csorna János okleveles mérnök Bisits Ivánné Kubik Antalné Fekete András Ubell Károlyné Varrók Endréné Benedek István Krizsik Imre Langmár Dezső Liszkai József Vaskó István Szabadics János 258

Next

/
Oldalképek
Tartalom